Truy cập

Hôm nay:
504
Hôm qua:
371
Tuần này:
1253
Tháng này:
7933
Tất cả:
211091

Ý kiến thăm dò

Xã Trung Thành ra mắt và tập huấn xây dựng mô hình "Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ" năm 2023

Ngày 23/10/2023 14:40:55

Chiều 16-10, xã Trung Thành tổ chức Hội nghị ra mắt và tập huấn xây dựng mô hình "Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ" năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Lê Trọng Hùng, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nông Cống; lãnh đạo, chuyên viên Ban Dân vận Huyện ủy; cán bộ huyện theo dõi và chỉ đạo xã Trung Thành.

Tại hội nghị, xã Trung Thành đã triển khai Kế hoạch xây dựng mô hình "Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ"; công bố quyết định thành lập Ban chỉ đạo mô hình gồm 18 thành viên; thông qua quy chế hoạt động của Ban điều hành mô hình gồm 9 điều quy định rõ nguyên tắc hoạt động của Ban điều hành

Với mô hình này, hoạt động trọng tâm là làm tốt các bước công khai, dân chủ, vận động Nhân dân đồng thuận trong giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án; thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giải quyết thủ tục cho tổ chức, cá nhân; giải quyết kịp thời các kiến nghị, đề xuất của Nhân dân, không để khiếu kiện đông người, vượt cấp, xảy ra điểm nóng phức tạp, mất trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; thực hiện tốt công tác tiếp dân, khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng…

Xây dựng thực hiện mô hình "Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ" nhằm đánh giá đúng thực trạng công tác dân vận chính quyền, từ đó rút ra được những bài học kinh nghiệm, đề ra được nhiệm vụ, giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực hiện công tác dân vận và phong trào thi đua "Dân vận khéo".

Sau khi Ban Điều hành mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” năm 2023 xã Trung Thành ra mắt, nhận nhiệm vụ, lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy đã triển khai nội dung tập huấn xây dựng mô hình và bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận chính quyền cơ sở, gồm 2 nội dung: Quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận chính quyền; trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong việc

thực hiện công tác dân vận và hướng dẫn xây dựng mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ".

Phát biểu ý kiến chỉ đạo, đồng chí Lê Trọng Hùng, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nông Cống đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” đối với công tác chỉ đạo, điều hành ở địa phương. Đây là mô hình mới được tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo thực hiện năm 2022. Làm tốt mô hình này có ý nghĩa quan trọng trong cải cách hành chính, hướng đến sự hài lòng của nhân dân.

Chình vì vậy, đồng chí Lê Trọng Hùng yêu cầu xã Trung Thành bám sát Quy chế hoạt động để triển khai thực hiện mô hình hiệu quả nhất, trong đó đặc biệt chú trọng đến vai trò, trách nhiệm, thái độ thực thi nhiệm vụ của cán bộ công chức đối với người dân; chính quyền phối hợp chặt chẽ với MTTQ, các đoàn thể về thực hiện nhiệm vụ ở địa phương.

Hoà

Xã Trung Thành ra mắt và tập huấn xây dựng mô hình "Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ" năm 2023

Đăng lúc: 23/10/2023 14:40:55 (GMT+7)

Chiều 16-10, xã Trung Thành tổ chức Hội nghị ra mắt và tập huấn xây dựng mô hình "Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ" năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Lê Trọng Hùng, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nông Cống; lãnh đạo, chuyên viên Ban Dân vận Huyện ủy; cán bộ huyện theo dõi và chỉ đạo xã Trung Thành.

Tại hội nghị, xã Trung Thành đã triển khai Kế hoạch xây dựng mô hình "Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ"; công bố quyết định thành lập Ban chỉ đạo mô hình gồm 18 thành viên; thông qua quy chế hoạt động của Ban điều hành mô hình gồm 9 điều quy định rõ nguyên tắc hoạt động của Ban điều hành

Với mô hình này, hoạt động trọng tâm là làm tốt các bước công khai, dân chủ, vận động Nhân dân đồng thuận trong giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án; thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giải quyết thủ tục cho tổ chức, cá nhân; giải quyết kịp thời các kiến nghị, đề xuất của Nhân dân, không để khiếu kiện đông người, vượt cấp, xảy ra điểm nóng phức tạp, mất trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; thực hiện tốt công tác tiếp dân, khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng…

Xây dựng thực hiện mô hình "Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ" nhằm đánh giá đúng thực trạng công tác dân vận chính quyền, từ đó rút ra được những bài học kinh nghiệm, đề ra được nhiệm vụ, giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực hiện công tác dân vận và phong trào thi đua "Dân vận khéo".

Sau khi Ban Điều hành mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” năm 2023 xã Trung Thành ra mắt, nhận nhiệm vụ, lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy đã triển khai nội dung tập huấn xây dựng mô hình và bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận chính quyền cơ sở, gồm 2 nội dung: Quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận chính quyền; trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong việc

thực hiện công tác dân vận và hướng dẫn xây dựng mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ".

Phát biểu ý kiến chỉ đạo, đồng chí Lê Trọng Hùng, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nông Cống đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” đối với công tác chỉ đạo, điều hành ở địa phương. Đây là mô hình mới được tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo thực hiện năm 2022. Làm tốt mô hình này có ý nghĩa quan trọng trong cải cách hành chính, hướng đến sự hài lòng của nhân dân.

Chình vì vậy, đồng chí Lê Trọng Hùng yêu cầu xã Trung Thành bám sát Quy chế hoạt động để triển khai thực hiện mô hình hiệu quả nhất, trong đó đặc biệt chú trọng đến vai trò, trách nhiệm, thái độ thực thi nhiệm vụ của cán bộ công chức đối với người dân; chính quyền phối hợp chặt chẽ với MTTQ, các đoàn thể về thực hiện nhiệm vụ ở địa phương.

Hoà

Người tốt, việc tốt

Dự báo thời tiết Thanh Hóa