Truy cập

Hôm nay:
468
Hôm qua:
371
Tuần này:
1217
Tháng này:
7897
Tất cả:
211055

Ý kiến thăm dò

CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ

Ngày 04/11/2020 09:30:23

Trung Thành có tổng diện tích đất tự nhiên là 748,09ha, trong đó đất nông nghiệp là hơn 370,20ha (đất lúa nước 300,03ha, đất trồng cây hàng năm 18,87ha, đất trồng cây lâu năm 5,96ha, đất rừng sản xuất 37,59ha, đất nuôi trồng thủy sản 7,75ha), đất phi nông nghiệp 183,49ha, đất chưa sủ dụng 194,4ha

Theo kết quả Tổng điều tra dân số và Nhà ở, xã Trung Thành có 1128 hộ với 4027 nhân khẩu sinh sống tại 7 thôn bao gồm: Thôn Yên Quả 1, Thôn Yên Quả 2, Thôn Côn Sơn, Thôn Lương Mộng, Thôn Phú Mỹ, Thôn Đông Yên và Thôn Yên Dân

Thôn Yên Quả 1 có 268 hộ với 945 nhân khẩu

Thôn Yên Quả 2 có 233 hộ với 814 nhân khẩu

Thôn Côn Sơn có 201 hộ với 731 nhân khẩu

Thôn Lương Mộng có 97 hộ với 355 nhân khẩu

Thôn Phú Mỹ có 108 hộ với 358 nhân khẩu

Thôn Yên Dân có 143 hộ với 518 nhân khẩu

Thôn Đông Yên có 78 hộ với 306 nhân khẩu

Trung Thành có tổng diện tích đất tự nhiên là 748,09ha, trong đó đất nông nghiệp là hơn 370,20ha (đất lúa nước 300,03ha, đất trồng cây hàng năm 18,87ha, đất trồng cây lâu năm 5,96ha, đất rừng sản xuất 37,59ha, đất nuôi trồng thủy sản 7,75ha), đất phi nông nghiệp 183,49ha, đất chưa sủ dụng 194,4ha

Theo kết quả Tổng điều tra dân số và Nhà ở, xã Trung Thành có 1128 hộ với 4027 nhân khẩu sinh sống tại 7 thôn bao gồm: Thôn Yên Quả 1, Thôn Yên Quả 2, Thôn Côn Sơn, Thôn Lương Mộng, Thôn Phú Mỹ, Thôn Đông Yên và Thôn Yên Dân

Thôn Yên Quả 1 có 268 hộ với 945 nhân khẩu

Thôn Yên Quả 2 có 233 hộ với 814 nhân khẩu

Thôn Côn Sơn có 201 hộ với 731 nhân khẩu

Thôn Lương Mộng có 97 hộ với 355 nhân khẩu

Thôn Phú Mỹ có 108 hộ với 358 nhân khẩu

Thôn Yên Dân có 143 hộ với 518 nhân khẩu

Thôn Đông Yên có 78 hộ với 306 nhân khẩu

Người tốt, việc tốt

Dự báo thời tiết Thanh Hóa