Truy cập

Hôm nay:
86
Hôm qua:
125
Tuần này:
378
Tháng này:
7086
Tất cả:
238868

Ý kiến thăm dò

Thành lập Ban chỉ đạo Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy”

Ngày 27/03/2024 10:18:54

Ban chỉ đạo Hội thi có nhiệm vụ ban hành văn bản chỉ đạo, chương trình, nội dung tổ chức, cơ cấu giải thưởng, tiền thưởng tại Hội thi cấp tỉnh đảm bảo theo quy định. Chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức hội thi cấp huyện, cấp tỉnh; thành lập Ban trọng tài, chỉ đạo Công an tỉnh hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc việc tập luyện để chuẩn bị thi đấu và tham gia mít tinh, diễu hành hội thi cấp tỉnh. Kịp thời nắm bắt và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức hội thi đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra.

Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban chỉđạo tổ chức hội thi do trưởng ban phân công.

Ban chỉ đạo diễn tập hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ.

Thành lập Ban chỉ đạo Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy”

Đăng lúc: 27/03/2024 10:18:54 (GMT+7)

Ban chỉ đạo Hội thi có nhiệm vụ ban hành văn bản chỉ đạo, chương trình, nội dung tổ chức, cơ cấu giải thưởng, tiền thưởng tại Hội thi cấp tỉnh đảm bảo theo quy định. Chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức hội thi cấp huyện, cấp tỉnh; thành lập Ban trọng tài, chỉ đạo Công an tỉnh hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc việc tập luyện để chuẩn bị thi đấu và tham gia mít tinh, diễu hành hội thi cấp tỉnh. Kịp thời nắm bắt và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức hội thi đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra.

Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban chỉđạo tổ chức hội thi do trưởng ban phân công.

Ban chỉ đạo diễn tập hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ.

Người tốt, việc tốt

Dự báo thời tiết Thanh Hóa