Truy cập

Hôm nay:
66
Hôm qua:
177
Tuần này:
66
Tháng này:
411
Tất cả:
196915

Ý kiến thăm dò

THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC XÃ TRUNG THÀNH

Ngày 06/11/2020 08:42:38

1. ĐỒNG CHÍ LÊ HUY HỢP – CHỦ TỊCH ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM XÃ TRUNG THÀNH

ĐIỆN THOẠI: 0978.995.008

2. ĐỒNG CHÍ LÊ THỊ HẰNG – PCT ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM XÃ TRUNG THÀNH

ĐIỆN THOẠI: 0386. 198.022

1. ĐỒNG CHÍ LÊ HUY HỢP – CHỦ TỊCH ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM XÃ TRUNG THÀNH

ĐIỆN THOẠI: 0978.995.008

2. ĐỒNG CHÍ LÊ THỊ HẰNG – PCT ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM XÃ TRUNG THÀNH

ĐIỆN THOẠI: 0386. 198.022

Người tốt, việc tốt

Dự báo thời tiết Thanh Hóa