Truy cập

Hôm nay:
10
Hôm qua:
234
Tuần này:
10
Tháng này:
4824
Tất cả:
229410

Ý kiến thăm dò

THÔNG BÁO NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 02/09/2022

Ngày 30/08/2022 15:51:38

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 20/11/2019; Thông báo số 119/TB-LĐTBXH ngày 14/01/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc nghỉ Tết Âm lịch và Quốc khánh trong năm 2022 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Ủy ban nhân dân huyện Nông Cống thông báo nghỉ lễ Quốc khánh 02/9 năm 2022 như sau: 1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ từ thứ năm, ngày 01/9 đến hết ngày thứ sáu, ngày 02/9/2022. 2. Các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ phải bố trí sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ tổ chức, nhân dân và công tác phòng, chống dịch Covid-19; báo cáo đề xuất Chủ tịch UBND huyện giải quyết những vấn đề phát sinh, vượt thẩm quyền. Lập danh sách phân công trực tại cơ quan, đơn vị trong ngày nghỉ lễ gửi về UBND huyện (qua Văn phòng HĐND và UBND huyện) trước ngày 31/8/2022. 3. Đối với người lao động không thuộc đối tượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội: Người sử dụng lao động quyết định lựa chọn phương án nghỉ lễ Quốc khánh năm 2022 như sau: Nghỉ ngày 02/9/2022 và lựa chọn 01 ngày liền kề trước hoặc sau ngày 02/9/2022. 4. Treo cờ Tổ quốc tại trụ sở các cơ quan Đảng, Nhà nuớc, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, các đơn vị lực lượng vũ trang, đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp và hộ gia đình dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9 năm 2022. 5. Chủ tịch UBND huyện giao Phòng Văn hóa và Thông tin, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai nội dung treo cờ Tổ quốc, Pano, biểu ngữ và tổ chức các hình thức tuyên truyền cổ động trực quan phù hợp trước và trong ngày lễ Quốc khánh 02/9 năm 2022 đến các đơn vị, tổ chức, hộ gia đình trên địa bàn xã, thị trấn.

THÔNG BÁO NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 02/09/2022

Đăng lúc: 30/08/2022 15:51:38 (GMT+7)

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 20/11/2019; Thông báo số 119/TB-LĐTBXH ngày 14/01/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc nghỉ Tết Âm lịch và Quốc khánh trong năm 2022 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Ủy ban nhân dân huyện Nông Cống thông báo nghỉ lễ Quốc khánh 02/9 năm 2022 như sau: 1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ từ thứ năm, ngày 01/9 đến hết ngày thứ sáu, ngày 02/9/2022. 2. Các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ phải bố trí sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ tổ chức, nhân dân và công tác phòng, chống dịch Covid-19; báo cáo đề xuất Chủ tịch UBND huyện giải quyết những vấn đề phát sinh, vượt thẩm quyền. Lập danh sách phân công trực tại cơ quan, đơn vị trong ngày nghỉ lễ gửi về UBND huyện (qua Văn phòng HĐND và UBND huyện) trước ngày 31/8/2022. 3. Đối với người lao động không thuộc đối tượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội: Người sử dụng lao động quyết định lựa chọn phương án nghỉ lễ Quốc khánh năm 2022 như sau: Nghỉ ngày 02/9/2022 và lựa chọn 01 ngày liền kề trước hoặc sau ngày 02/9/2022. 4. Treo cờ Tổ quốc tại trụ sở các cơ quan Đảng, Nhà nuớc, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, các đơn vị lực lượng vũ trang, đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp và hộ gia đình dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9 năm 2022. 5. Chủ tịch UBND huyện giao Phòng Văn hóa và Thông tin, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai nội dung treo cờ Tổ quốc, Pano, biểu ngữ và tổ chức các hình thức tuyên truyền cổ động trực quan phù hợp trước và trong ngày lễ Quốc khánh 02/9 năm 2022 đến các đơn vị, tổ chức, hộ gia đình trên địa bàn xã, thị trấn.

Người tốt, việc tốt

Dự báo thời tiết Thanh Hóa