Truy cập

Hôm nay:
52
Hôm qua:
35
Tuần này:
175
Tháng này:
1856
Tất cả:
116561

Ý kiến thăm dò

Vị trí địa lý xã Trung Thành

Ngày 11/05/2020 07:59:27

Vị trí địa lý xã Trung Thành

I. Kh¸i qu¸t ®iÖu kiÖn tù nhiªn, kinh tÕ x· héi cña ®Þa ph­¬ng:

Xã Trung Thành là xã nằm về phía bắc của huyện Nông Cống, diện tích tự nhiên 748.40ha dân số 4287 người năm 2019, cách trung tâm huyện Nông Cống 9 km, cách trung tâm thành phố Thanh Hóa 19,5 km.

- Phía đông giáp xã Trung Chính

- Phía tây giáp huyện Như Thanh

- Phía nam giáp xã Tế Thắng

- Phía bắc giáp xã Tân khang và xã Trung Chính

Đất đai xã Trung Thành đang quản lý, sử dụng về số lượng:

- Tổng diện tích đất tự nhiên: 748,40 ha

- Đất nông nghiệp: 370,20 ha

- Đất phi nông nghiệp: 183,49 ha

- Đất bằng chưa sử dụng: 7,52 ha

- Đất đồi núi: 186,88 ha

- Dân số: 4027

- Số hộ: 1128

- Xã có 7 thôn, 3 Trường học, 1 trạm y tế

I. Kh¸i qu¸t ®iÖu kiÖn tù nhiªn, kinh tÕ x· héi cña ®Þa ph­¬ng:

Xã Trung Thành là xã nằm về phía bắc của huyện Nông Cống, diện tích tự nhiên 748.40ha dân số 4287 người năm 2019, cách trung tâm huyện Nông Cống 9 km, cách trung tâm thành phố Thanh Hóa 19,5 km.

- Phía đông giáp xã Trung Chính

- Phía tây giáp huyện Như Thanh

- Phía nam giáp xã Tế Thắng

- Phía bắc giáp xã Tân khang và xã Trung Chính

Đất đai xã Trung Thành đang quản lý, sử dụng về số lượng:

- Tổng diện tích đất tự nhiên: 748,40 ha

- Đất nông nghiệp: 370,20 ha

- Đất phi nông nghiệp: 183,49 ha

- Đất bằng chưa sử dụng: 7,52 ha

- Đất đồi núi: 186,88 ha

- Dân số: 4027

- Số hộ: 1128

- Xã có 7 thôn, 3 Trường học, 1 trạm y tế

Người tốt, việc tốt