Truy cập

Hôm nay:
34
Hôm qua:
234
Tuần này:
34
Tháng này:
4848
Tất cả:
229434

Ý kiến thăm dò

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG VÀ TỔNG KẾT THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2020

Ngày 28/01/2021 11:05:28

Sáng ngày 28/01/2021, tại Trung tâm học tập cộng đồng xã, Đảng ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ xã Trung Thành tổ chức triển khai kế hoạch hành động thực hiện Quyết định của UBND huyện, Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã và Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020; Phát động phong trào thi đua năm 2021

Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND – UBND – UB MTTQ xã; cán bộ, công chức, trưởng các ban ngành đoàn thể cấp xã, trưởng trạm y tế, hiệu trưởng các trường, thôn trưởng, bí thư, trưởng ban công tác Mặt trận thôn cùng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác và thực hiện nhiệm vụ năm 2020.

Sau diễn văn khai mạc, hội nghị đã được nghe đại diện Thường trực UBND xã thông qua Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định của UBND huyện, Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh té – xã hội, quốc phòng an ninh năm 2021. Với chủ đề: Năm thể chế hóa, cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân xã và phương châm hành động: Kỷ cương – Sáng tạo – hành động – trách nhiệm – hiệu quả với 9 nhiệm vụ trọng tâm; đồng thời tập trung cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2020 – 2025, trong đó giao nhiệm vụ cụ thể cho từng công chức chuyên môn trong quá trình triển khai và thực hiện nhiệm vụ; triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch covid-19; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh phát triển; đồng thời nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa – xã hội; đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực.

Cũng tại hội nghị, Đảng ủy – Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã đã tiến hành tổng kết Thi đua khen thưởng năm 2020, trao thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020; đồng thời phát động phong trào thi đua năm 2021.

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG VÀ TỔNG KẾT THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2020

Đăng lúc: 28/01/2021 11:05:28 (GMT+7)

Sáng ngày 28/01/2021, tại Trung tâm học tập cộng đồng xã, Đảng ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ xã Trung Thành tổ chức triển khai kế hoạch hành động thực hiện Quyết định của UBND huyện, Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã và Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020; Phát động phong trào thi đua năm 2021

Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND – UBND – UB MTTQ xã; cán bộ, công chức, trưởng các ban ngành đoàn thể cấp xã, trưởng trạm y tế, hiệu trưởng các trường, thôn trưởng, bí thư, trưởng ban công tác Mặt trận thôn cùng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác và thực hiện nhiệm vụ năm 2020.

Sau diễn văn khai mạc, hội nghị đã được nghe đại diện Thường trực UBND xã thông qua Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định của UBND huyện, Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh té – xã hội, quốc phòng an ninh năm 2021. Với chủ đề: Năm thể chế hóa, cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân xã và phương châm hành động: Kỷ cương – Sáng tạo – hành động – trách nhiệm – hiệu quả với 9 nhiệm vụ trọng tâm; đồng thời tập trung cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2020 – 2025, trong đó giao nhiệm vụ cụ thể cho từng công chức chuyên môn trong quá trình triển khai và thực hiện nhiệm vụ; triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch covid-19; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh phát triển; đồng thời nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa – xã hội; đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực.

Cũng tại hội nghị, Đảng ủy – Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã đã tiến hành tổng kết Thi đua khen thưởng năm 2020, trao thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020; đồng thời phát động phong trào thi đua năm 2021.

Người tốt, việc tốt

Dự báo thời tiết Thanh Hóa