Truy cập

Hôm nay:
233
Hôm qua:
192
Tuần này:
1324
Tháng này:
4813
Tất cả:
229399

Ý kiến thăm dò

DANH SÁCH CHỨC DANH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, GIÁM ĐỐC HỢP TÁC XÃ XÃ TRUNG THÀNH

Ngày 06/11/2020 09:10:10

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

GHI CHÚ

1

Nguyễn Văn Nam

Bí thư Đảng bộ

0913.931.123

2

Lê Huy Tâm

Phó bí thư Đảng ủy, CT.HĐND

0349.846.799

3

Lê Danh Diễn

Chủ tịch UBND xã

0915.185.123

4

Lê Thanh Hà

Phó chủ tịch UBND xã

0913.33.88.63

5

Lê Huy Hợp

Chủ tịch MTTQ

0978.995.008

6

Lê Mỹ Hùng

Phó chủ tịch HĐND

0367.129.799

7

Lê Đình Tú

Trưởng công an xã

0982.827.997

8

Lê Thanh Tùng

Xã đội phó

0395.173193

9

Lê Thị Luyến

Văn phòng – Thống kê

0983.232.522

10

Lê Quang Thức

Văn phòng – Thống kê

0961.696.986

11

Lê Huy Duyên

Tư pháp – Hộ tịch

0913.33.88.70

12

Lê Công Thỏa

Địa chính – Xây dựng

0911.255.638

13

Lê Văn Sơn

Địa chính – NN-MT

0971.696.345

14

Vũ Thị Hương

Chính sách – xã hội

0974.201.435

15

Lê Công Thắng

Kế toán – Ngân sách

0987.612.360

16

Lê Văn Mạnh

Chủ tịch Hội Nông dân

0398.925.725

17

Trần Thị Xuân

Chủ tịch Hội phụ nữ

0378.931.008

18

Nguyễn Trọng Uyên

Phó Chủ tịch Hội CCB

0985.377.187

19

Nguyễn Văn Nghiêm

Bí thư Đoàn Thanh niên

0979.827.865

20

Lê Văn Dũng

Thôn trưởng thôn Yên Quả 1

0914.341.070

21

Nguyễn Đức Tùng

Thôn trưởng thôn Yên Quả 2

0359.950.043

22

Lê Huy Khuê

Thôn trưởng thôn Côn Sơn

0987.588.045

23

Trần Văn Cân

Thôn trưởng thôn Lương Mộng

0374.351.799

24

Lê Văn Đăng

Thôn trưởng thôn Phú Mỹ

0392.802.608

25

Lê Tiến Mạnh

Thôn trưởng thôn Yên Dân

0389.519.968

26

Vũ Kim Trường

Thôn trưởng thôn Đông Yên

0705.933.645

27

Lê Thị Hường

Hiệu trưởng MN

0962.584.344

28

Nguyễn Thị Mai

Hiệu trưởng tiểu học

0917.999.616

29

Lê Đình Hoằng

Hiệu trưởng THCS

0787.410.244

30

Đỗ Quang Hưởng

Giám đốc HTX

0912.484.414

31

Lê Ngọc Châu

Đài truyền thanh

0973.899.716

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

GHI CHÚ

1

Nguyễn Văn Nam

Bí thư Đảng bộ

0913.931.123

2

Lê Huy Tâm

Phó bí thư Đảng ủy, CT.HĐND

0349.846.799

3

Lê Danh Diễn

Chủ tịch UBND xã

0915.185.123

4

Lê Thanh Hà

Phó chủ tịch UBND xã

0913.33.88.63

5

Lê Huy Hợp

Chủ tịch MTTQ

0978.995.008

6

Lê Mỹ Hùng

Phó chủ tịch HĐND

0367.129.799

7

Lê Đình Tú

Trưởng công an xã

0982.827.997

8

Lê Thanh Tùng

Xã đội phó

0395.173193

9

Lê Thị Luyến

Văn phòng – Thống kê

0983.232.522

10

Lê Quang Thức

Văn phòng – Thống kê

0961.696.986

11

Lê Huy Duyên

Tư pháp – Hộ tịch

0913.33.88.70

12

Lê Công Thỏa

Địa chính – Xây dựng

0911.255.638

13

Lê Văn Sơn

Địa chính – NN-MT

0971.696.345

14

Vũ Thị Hương

Chính sách – xã hội

0974.201.435

15

Lê Công Thắng

Kế toán – Ngân sách

0987.612.360

16

Lê Văn Mạnh

Chủ tịch Hội Nông dân

0398.925.725

17

Trần Thị Xuân

Chủ tịch Hội phụ nữ

0378.931.008

18

Nguyễn Trọng Uyên

Phó Chủ tịch Hội CCB

0985.377.187

19

Nguyễn Văn Nghiêm

Bí thư Đoàn Thanh niên

0979.827.865

20

Lê Văn Dũng

Thôn trưởng thôn Yên Quả 1

0914.341.070

21

Nguyễn Đức Tùng

Thôn trưởng thôn Yên Quả 2

0359.950.043

22

Lê Huy Khuê

Thôn trưởng thôn Côn Sơn

0987.588.045

23

Trần Văn Cân

Thôn trưởng thôn Lương Mộng

0374.351.799

24

Lê Văn Đăng

Thôn trưởng thôn Phú Mỹ

0392.802.608

25

Lê Tiến Mạnh

Thôn trưởng thôn Yên Dân

0389.519.968

26

Vũ Kim Trường

Thôn trưởng thôn Đông Yên

0705.933.645

27

Lê Thị Hường

Hiệu trưởng MN

0962.584.344

28

Nguyễn Thị Mai

Hiệu trưởng tiểu học

0917.999.616

29

Lê Đình Hoằng

Hiệu trưởng THCS

0787.410.244

30

Đỗ Quang Hưởng

Giám đốc HTX

0912.484.414

31

Lê Ngọc Châu

Đài truyền thanh

0973.899.716

Người tốt, việc tốt

Dự báo thời tiết Thanh Hóa