Truy cập

Hôm nay:
503
Hôm qua:
371
Tuần này:
1252
Tháng này:
7932
Tất cả:
211090

Ý kiến thăm dò

Chi hội phụ nữ thôn Yên Quả 2 xã Trung Thành vừa tổ chức ra mắt mô hình Chi hội phụ nữ tự quả về vệ sinh ATTP.

Ngày 23/10/2023 14:47:27

Chi hội phụ nữ tự quản về vệ sinh ATTP thôn Yên Quả 2 được thành lập gồm 108 thành viên, là những người trực tiếp tham gia sản xuất, chế biến, kinh doanh, sử dụng thực phẩm trên địa bàn, hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự giác dưới sự hướng dẫn của Hội LHPN huyện và sự quản lý trực tiếp của Hội phụ nữ xã Trung Thành.

Các thành viên ngoài nhiệm vụ thực hiện đúng cam kết các nội dung tự quản về vệ sinh ATTP trong việc sản xuất, bảo quản, chế biến thức ăn tại cơ sở, còn là những tuyên truyền viên nòng cốt để tuyên truyền cho gia đình và cộng đồng chung tay nâng cao ý thức, trách nhiệm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Tham gia mô hình, các hội viên phụ nữ được chia sẻ thông tin, kiến thức, được nâng cao nhận thức về vệ sinh ATTP, tiếp cận và bảo vệ quyền lợi trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng khi cần thiết. Bên cạnh đó, mô hình còn có nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, thuyết phục hội viên phụ nữ và nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về vệ sinh ATTP trong sản xuất, bảo quản, chế biến, kinh doanh và tiêu dùng.

Từ mô hình này, Hội LHPN xã Trung Thành sẽ nhân rộng ra các Chi hội trên địa bàn xã, giúp cho cán bộ, nhân dân trong xã có thêm kiến thức căn bản, toàn diện về vệ sinh an toàn thực phẩm, qua đó trở thành người tiêu dùng thông thái, người sản xuất kinh doanh có tâm đảm bảo về vệ sinh ATTP, góp phần bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội.

Chi hội phụ nữ thôn Yên Quả 2 xã Trung Thành vừa tổ chức ra mắt mô hình Chi hội phụ nữ tự quả về vệ sinh ATTP.

Đăng lúc: 23/10/2023 14:47:27 (GMT+7)

Chi hội phụ nữ tự quản về vệ sinh ATTP thôn Yên Quả 2 được thành lập gồm 108 thành viên, là những người trực tiếp tham gia sản xuất, chế biến, kinh doanh, sử dụng thực phẩm trên địa bàn, hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự giác dưới sự hướng dẫn của Hội LHPN huyện và sự quản lý trực tiếp của Hội phụ nữ xã Trung Thành.

Các thành viên ngoài nhiệm vụ thực hiện đúng cam kết các nội dung tự quản về vệ sinh ATTP trong việc sản xuất, bảo quản, chế biến thức ăn tại cơ sở, còn là những tuyên truyền viên nòng cốt để tuyên truyền cho gia đình và cộng đồng chung tay nâng cao ý thức, trách nhiệm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Tham gia mô hình, các hội viên phụ nữ được chia sẻ thông tin, kiến thức, được nâng cao nhận thức về vệ sinh ATTP, tiếp cận và bảo vệ quyền lợi trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng khi cần thiết. Bên cạnh đó, mô hình còn có nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, thuyết phục hội viên phụ nữ và nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về vệ sinh ATTP trong sản xuất, bảo quản, chế biến, kinh doanh và tiêu dùng.

Từ mô hình này, Hội LHPN xã Trung Thành sẽ nhân rộng ra các Chi hội trên địa bàn xã, giúp cho cán bộ, nhân dân trong xã có thêm kiến thức căn bản, toàn diện về vệ sinh an toàn thực phẩm, qua đó trở thành người tiêu dùng thông thái, người sản xuất kinh doanh có tâm đảm bảo về vệ sinh ATTP, góp phần bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội.

Người tốt, việc tốt

Dự báo thời tiết Thanh Hóa