Truy cập

Hôm nay:
113
Hôm qua:
125
Tuần này:
405
Tháng này:
7113
Tất cả:
238895

Ý kiến thăm dò

THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỄ HỘI ĐỀN MƯNG

Ngày 08/04/2024 16:55:40

THÔNG BÁO

V/v tổ chức Lễ hội Đền Mưng thôn Côn Sơn, xã Trung Thành năm 2024

Căn cứ Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 22/02/2024 của BQL di tích Lịch sử VH xã Trung Thành về việc tổ chức các lễ hội trên địa bàn xã.

Ban quản lý di tích lịch sử - văn hóa xã Trung Thành thông báo tổ chức Lễ Lễ hội Đền Mưng năm 2024 với các nội dung cụ thể như sau:

I. Về nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức Lễ hội:

Lễ hội Đền Mưng được tổ chức gồm 2 phần (Phần Hội và phần Lễ)

1. Phần Hội:

*Thứ 5 ngày 11/4/2024 (3/3/Giáp Thìn):

- Buổi sáng:

+ Từ 7h00’ – 9h00’ : Tổ chức bơi thuyền hát Chèo Thờ trên sông Lãng Giang

+ Từ 9h00’- 10h30’: Tổ chức đua thuyền trên sông Lãng Giang

- Buổi chiều: Giao lưu bóng chuyền tại sân NVH thôn Côn Sơn, xã Trung Thành

*Thứ 6 ngày 12/4/2024 (4/3/Giáp Thìn):

- Buổi chiều: Từ 15h00’, Tổng duyệt chương trình văn nghệ

- Buổi tối: từ 19h30’, Giao lưu văn nghệ tại sân khấu Đền Mưng, thôn Côn Sơn, xã Trung Thành.

2. Phần lễ:

*Thứ 7. Ngày 13/4/2024 (tức 5/3/Giáp Thìn):

TT

Thời gian

Nội dung

Người thực hiện

1.

7h00 đến 7h30

Tiếp khách, ổn định tổ chức

Lãnh đạo xã và BQL di tích

2.

7h30 đến 8h00

Rước lễ từ Làng Múng xuống đền Mưng và đón lễ vật từ các làng về Đền để mở cửa đền.

đ/c Lâu, đ.c Khuê và cấp ủy thôn Côn Sơn

3.

8h00 đến 8h30

Văn nghệ chào mừng

đ/c Thủy - CCVH

4.

8h30 đến 8h45

Khai mạc

Đ/c Lê Văn Xuân – PCTUBND- TB QLDT

5.

8hh45 đến 8h50

Đánh chiêng, trống khai Hội

đ/c Ng. Văn Nam – BTĐB; Đ/c Lê Danh Diễn -CTUBND

6.

8h50 đến 9h10

Đọc lịch sử đền Mưng

Ông Lê Huy Lâu – TBCTMT thôn Côn Sơn

7.

9h10 đến 9h30

Phát biểu của lãnh đạo huyện

LĐ huyện

8.

9h30 đến 9h40

Phát biểu của nhân dân

Ông Đỗ Quang Trung - công dân thôn Côn Sơn

9.

9h40 đến 10h15

Tế lễ

Đội tế lễ thôn Côn Sơn

10.

10h15 đến 10h30

Dâng hương

BQL di tích, khách mời và nhân dân

11.

10h30 đến 10h35

Bế mạc

Đ/c Lê Văn Xuân – PCTUBND- TB QLDT

12.

10h35 đến 11h00

Thụ lộc

BTC và khách mời

II. Phân công nhiệm vụ:

- Toàn bộ việc điều hành, tổ chức chương trình do Ban quan lý di tích lịch sử văn hóa xã Trung Thành phối hợp với cấp ủy thôn Côn Sơn thực hiện.

- Viết giấy mời, trang trí khánh tiết, cắm cờ hồng kì, treo băng zon, khẩu hiệu do Ban văn hóa xã phối hợp với thôn Côn Sơn thực hiện từ ngày 26/2 đến 4/3 âm lịch.

- Việc nhận thuyền, đóng thuyền, tổ chức đua thuyền, dẫn lễ, rước lễ, đón lễ do các đồng chí cấp ủy thôn Côn Sơn phụ trách và phân công nhiệm vụ cụ thể.

- Tập luyện văn nghệ và đội tế do CLB hát chèo thờ cùng các xóm thôn Côn Sơn thực hiện.

- Công tác hậu cần và sắp lễ do cấp ủy thôn Côn Sơn phân công, nòng cốt là chi hội phụ nữ thôn.

- Công tác tổng dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm và khu vực Đền do nhân dân thôn Côn Sơn thực hiện từ ngày 27/2 âm lịch.

- Các hoạt động khác trong lễ hội do cấp ủy thôn Côn Sơn họp bàn với các xóm để tiến hành trên cơ sở các nội dung đã được thống nhất của BQL di tích xã.

Ban quản lý di tích lịch sử văn hóa xã Trung Thành đề nghị cấp ủy thôn Côn Sơn chỉ đạo nhân dân cùng với CLB hát chèo thờ đền Mưng tích cực tập luyện các tiết mục văn nghệ, tập luyện đội tế và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để Lễ hội đền Mưng năm 2024 diễn ra thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

- TTĐU,HĐND,UBND, MTTQ xã;

- Cấp ủy 7 thôn;

- Lưu: VP,VH.

TM. BAN QUẢN LÝ DI TÍCH

TRƯỞNG BAN

PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ

Lê Văn Xuân

THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỄ HỘI ĐỀN MƯNG

Đăng lúc: 08/04/2024 16:55:40 (GMT+7)

THÔNG BÁO

V/v tổ chức Lễ hội Đền Mưng thôn Côn Sơn, xã Trung Thành năm 2024

Căn cứ Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 22/02/2024 của BQL di tích Lịch sử VH xã Trung Thành về việc tổ chức các lễ hội trên địa bàn xã.

Ban quản lý di tích lịch sử - văn hóa xã Trung Thành thông báo tổ chức Lễ Lễ hội Đền Mưng năm 2024 với các nội dung cụ thể như sau:

I. Về nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức Lễ hội:

Lễ hội Đền Mưng được tổ chức gồm 2 phần (Phần Hội và phần Lễ)

1. Phần Hội:

*Thứ 5 ngày 11/4/2024 (3/3/Giáp Thìn):

- Buổi sáng:

+ Từ 7h00’ – 9h00’ : Tổ chức bơi thuyền hát Chèo Thờ trên sông Lãng Giang

+ Từ 9h00’- 10h30’: Tổ chức đua thuyền trên sông Lãng Giang

- Buổi chiều: Giao lưu bóng chuyền tại sân NVH thôn Côn Sơn, xã Trung Thành

*Thứ 6 ngày 12/4/2024 (4/3/Giáp Thìn):

- Buổi chiều: Từ 15h00’, Tổng duyệt chương trình văn nghệ

- Buổi tối: từ 19h30’, Giao lưu văn nghệ tại sân khấu Đền Mưng, thôn Côn Sơn, xã Trung Thành.

2. Phần lễ:

*Thứ 7. Ngày 13/4/2024 (tức 5/3/Giáp Thìn):

TT

Thời gian

Nội dung

Người thực hiện

1.

7h00 đến 7h30

Tiếp khách, ổn định tổ chức

Lãnh đạo xã và BQL di tích

2.

7h30 đến 8h00

Rước lễ từ Làng Múng xuống đền Mưng và đón lễ vật từ các làng về Đền để mở cửa đền.

đ/c Lâu, đ.c Khuê và cấp ủy thôn Côn Sơn

3.

8h00 đến 8h30

Văn nghệ chào mừng

đ/c Thủy - CCVH

4.

8h30 đến 8h45

Khai mạc

Đ/c Lê Văn Xuân – PCTUBND- TB QLDT

5.

8hh45 đến 8h50

Đánh chiêng, trống khai Hội

đ/c Ng. Văn Nam – BTĐB; Đ/c Lê Danh Diễn -CTUBND

6.

8h50 đến 9h10

Đọc lịch sử đền Mưng

Ông Lê Huy Lâu – TBCTMT thôn Côn Sơn

7.

9h10 đến 9h30

Phát biểu của lãnh đạo huyện

LĐ huyện

8.

9h30 đến 9h40

Phát biểu của nhân dân

Ông Đỗ Quang Trung - công dân thôn Côn Sơn

9.

9h40 đến 10h15

Tế lễ

Đội tế lễ thôn Côn Sơn

10.

10h15 đến 10h30

Dâng hương

BQL di tích, khách mời và nhân dân

11.

10h30 đến 10h35

Bế mạc

Đ/c Lê Văn Xuân – PCTUBND- TB QLDT

12.

10h35 đến 11h00

Thụ lộc

BTC và khách mời

II. Phân công nhiệm vụ:

- Toàn bộ việc điều hành, tổ chức chương trình do Ban quan lý di tích lịch sử văn hóa xã Trung Thành phối hợp với cấp ủy thôn Côn Sơn thực hiện.

- Viết giấy mời, trang trí khánh tiết, cắm cờ hồng kì, treo băng zon, khẩu hiệu do Ban văn hóa xã phối hợp với thôn Côn Sơn thực hiện từ ngày 26/2 đến 4/3 âm lịch.

- Việc nhận thuyền, đóng thuyền, tổ chức đua thuyền, dẫn lễ, rước lễ, đón lễ do các đồng chí cấp ủy thôn Côn Sơn phụ trách và phân công nhiệm vụ cụ thể.

- Tập luyện văn nghệ và đội tế do CLB hát chèo thờ cùng các xóm thôn Côn Sơn thực hiện.

- Công tác hậu cần và sắp lễ do cấp ủy thôn Côn Sơn phân công, nòng cốt là chi hội phụ nữ thôn.

- Công tác tổng dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm và khu vực Đền do nhân dân thôn Côn Sơn thực hiện từ ngày 27/2 âm lịch.

- Các hoạt động khác trong lễ hội do cấp ủy thôn Côn Sơn họp bàn với các xóm để tiến hành trên cơ sở các nội dung đã được thống nhất của BQL di tích xã.

Ban quản lý di tích lịch sử văn hóa xã Trung Thành đề nghị cấp ủy thôn Côn Sơn chỉ đạo nhân dân cùng với CLB hát chèo thờ đền Mưng tích cực tập luyện các tiết mục văn nghệ, tập luyện đội tế và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để Lễ hội đền Mưng năm 2024 diễn ra thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

- TTĐU,HĐND,UBND, MTTQ xã;

- Cấp ủy 7 thôn;

- Lưu: VP,VH.

TM. BAN QUẢN LÝ DI TÍCH

TRƯỞNG BAN

PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ

Lê Văn Xuân

Người tốt, việc tốt

Dự báo thời tiết Thanh Hóa