Truy cập

Hôm nay:
117
Hôm qua:
125
Tuần này:
409
Tháng này:
7117
Tất cả:
238899

Ý kiến thăm dò

THÔNG BÁO Về việc tổ chức Lễ dâng hương kỷ niệm 1776 năm ngày mất anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh và Lễ hội Đền Bà Triệu năm 2024

Ngày 15/03/2024 09:53:44

UBND XÃ TRUNG THÀNH

BQL DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Trung Thành, ngày 14 tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Lễ dâng hương kỷ niệm 1776 năm ngày mất anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh và Lễ hội Đền Bà Triệu năm 2024

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện Nông Cống về việc tổ chức các lễ hội và Hội làng truyền thống trong năm 2024;

Căn cứ Kế hoạch số /KH-UBND ngày của Ban quản lý Di tích ịch sủ văn hóa xã Trung Thành về việc tổ chức các Lễ hội trên địa bàn xã.

Ban quản lý di tích lịch sử - văn hóa xã Trung Thành thông báo tổ chức Lễ dâng hương kỷ niệm 1776 năm ngày mất anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh và Lễ hội Đền Bà Triệu năm 2024 trên địa bàn xã với các nội dung cụ thể như sau:

1. Tại khu Di tích Đền bà Triệu thôn Yên Dân:

Tổ chức Lễ dâng hương kỷ niệm 1776 năm ngày mất anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh và Lễ hội Đền Bà Triệu năm 2024 với 2 phần gồm phần Hội và phần Lễ.

* Phần Hội: Tổ chức giao lưu văn nghệ tại nhà văn hóa – khu thể thao thôn Yên Dân vào lúc 19h30’ ngày 30/3/2024 (tức tối thứ 7 ngày 21/02/Giáp Thìn)

* Phần Lễ: Tổ chức hồi 7h30’ ngày 31/3/2024 (tức Chủ nhật ngày 22/02/Giáp Thìn) với các nội dung:

- Đón khách, ổn định tổ chức

- Khai mạc

- Văn nghệ chào mừng

- Đọc tóm tắt tiểu sử Bà Triệu và lịch sử Đền

- Phát biểu của lãnh đạo huyện (xã)

- Phát biểu của đại diện nhân dân

- Tế lễ - Dâng hương

- Bế mạc – Thụ lộc

Chương trình do Ban quản lý di tích lịch sử văn hóa xã Trung Thành phối hợp với Cán bộ và nhân dân thôn Yên Dân tổ chức.

2. Tại khu Di tích Đền Bà Triệu, thôn Đông Yên:

Không tổ chức phần Hội và lược bỏ một số nội dung trong phần Lễ. Tổ chức đơn giản, gọn nhẹ gồm:

- Rước cỗ từ đền Nhà văn hóa thôn lên Đền Bà Triệu

- Tế lễ - Dâng hương

- Các ngõ xóm tổ chức liên hoan. Không thụ lộc tại đền.

Thời gian tổ chức vào hồi 7h30’ ngày 30/3/2024 (tức ngày 21/02/Giáp Thìn). Công tác tổ chức do Ban quản lý di tích lịch sử văn hóa xã và cán bộ, nhân dân thôn Đông Yên phối hợp.

Đề nghị các thôn có di tích Đền Bà Triệu căn cứ thông báo này, tuyên truyền rộng rãi đến nhân dân và tổ chức thực hiện tốt các nội dung nêu trên.

Nơi nhận:

- TTĐU,HĐND,UBND,MTTQ (B/c);

- Bí thư, thôn trưởng 7 thôn;

- Lưu: VP,VH.

T.M BAN QUẢN LÝ DI TÍCH

TRƯỞNG BAN

PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ

Lê Văn Xuân

THÔNG BÁO Về việc tổ chức Lễ dâng hương kỷ niệm 1776 năm ngày mất anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh và Lễ hội Đền Bà Triệu năm 2024

Đăng lúc: 15/03/2024 09:53:44 (GMT+7)

UBND XÃ TRUNG THÀNH

BQL DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Trung Thành, ngày 14 tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Lễ dâng hương kỷ niệm 1776 năm ngày mất anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh và Lễ hội Đền Bà Triệu năm 2024

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện Nông Cống về việc tổ chức các lễ hội và Hội làng truyền thống trong năm 2024;

Căn cứ Kế hoạch số /KH-UBND ngày của Ban quản lý Di tích ịch sủ văn hóa xã Trung Thành về việc tổ chức các Lễ hội trên địa bàn xã.

Ban quản lý di tích lịch sử - văn hóa xã Trung Thành thông báo tổ chức Lễ dâng hương kỷ niệm 1776 năm ngày mất anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh và Lễ hội Đền Bà Triệu năm 2024 trên địa bàn xã với các nội dung cụ thể như sau:

1. Tại khu Di tích Đền bà Triệu thôn Yên Dân:

Tổ chức Lễ dâng hương kỷ niệm 1776 năm ngày mất anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh và Lễ hội Đền Bà Triệu năm 2024 với 2 phần gồm phần Hội và phần Lễ.

* Phần Hội: Tổ chức giao lưu văn nghệ tại nhà văn hóa – khu thể thao thôn Yên Dân vào lúc 19h30’ ngày 30/3/2024 (tức tối thứ 7 ngày 21/02/Giáp Thìn)

* Phần Lễ: Tổ chức hồi 7h30’ ngày 31/3/2024 (tức Chủ nhật ngày 22/02/Giáp Thìn) với các nội dung:

- Đón khách, ổn định tổ chức

- Khai mạc

- Văn nghệ chào mừng

- Đọc tóm tắt tiểu sử Bà Triệu và lịch sử Đền

- Phát biểu của lãnh đạo huyện (xã)

- Phát biểu của đại diện nhân dân

- Tế lễ - Dâng hương

- Bế mạc – Thụ lộc

Chương trình do Ban quản lý di tích lịch sử văn hóa xã Trung Thành phối hợp với Cán bộ và nhân dân thôn Yên Dân tổ chức.

2. Tại khu Di tích Đền Bà Triệu, thôn Đông Yên:

Không tổ chức phần Hội và lược bỏ một số nội dung trong phần Lễ. Tổ chức đơn giản, gọn nhẹ gồm:

- Rước cỗ từ đền Nhà văn hóa thôn lên Đền Bà Triệu

- Tế lễ - Dâng hương

- Các ngõ xóm tổ chức liên hoan. Không thụ lộc tại đền.

Thời gian tổ chức vào hồi 7h30’ ngày 30/3/2024 (tức ngày 21/02/Giáp Thìn). Công tác tổ chức do Ban quản lý di tích lịch sử văn hóa xã và cán bộ, nhân dân thôn Đông Yên phối hợp.

Đề nghị các thôn có di tích Đền Bà Triệu căn cứ thông báo này, tuyên truyền rộng rãi đến nhân dân và tổ chức thực hiện tốt các nội dung nêu trên.

Nơi nhận:

- TTĐU,HĐND,UBND,MTTQ (B/c);

- Bí thư, thôn trưởng 7 thôn;

- Lưu: VP,VH.

T.M BAN QUẢN LÝ DI TÍCH

TRƯỞNG BAN

PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ

Lê Văn Xuân

Người tốt, việc tốt

Dự báo thời tiết Thanh Hóa