Truy cập

Hôm nay:
424
Hôm qua:
371
Tuần này:
1173
Tháng này:
7853
Tất cả:
211011

Ý kiến thăm dò

Xã Trung Thành ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số

Ngày 23/10/2023 14:56:48

Trong 9 tháng của năm 2023 hoạt động chuyển đỏi sô trên địa bàn xã Trung Thành đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin trên địa bàn xã từng bước phát triển, đáp ứng nhu cầu của các cơ quan, đơn vị; đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị cho cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

UBND các xã được kết nối hệ thống Internet băng thông rộng, hệ thống mạng LAN, mạng truyền số liệu chuyên dùng, được bảo trì thường xuyên đảm bảo truy cập Internet thông suốt.

Hạ tầng chuyển đổi số được đảm bảo cho các hoạt động truy cập, sử dụng internet, các ứng dụng số của nhân dân trên địa bàn xã, hoàn thành chuyển đổi địa chỉ Ipv4 sang Ipv6 cho tất cả các máy trong cơ quan UBND xã; đồng thời đảm bảo sử dụng song song địa chỉ Ipv4 cùng Ipv6.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các ứng dụng CNTT trong nội bộ các cơ quan UBND xã.

-100% Cán bộ công chức được trang bị máy tính và được cấp tài khoản thư điện tử công vụ

-100% lãnh đạo, cán bộ, công chức được kết nối, sử dụng Hệ thống TD-Office phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc trên môi trường điện tử. Điều hành, xử lý công việc trên môi trường điện tử công khai, minh bạch nên cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ bảo đảm chất lượng, đúng thời gian và kế hoạch.

Trong 9 tháng đầu năm 2023, xã Trung Thành có 1.383 công văn đến và 515 công văn đi, được tạo lập, xử lý, số trên môi trường điện tử đạt 100%; Tỷ lệ ký số và gửi đi trên môi trường điện tử (trừ văn bản mật theo quy định) 9 tháng đầu năm 2023 đạt 100%.

UBND xã thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và phần mềm một cửa điện tử của xã; tỷ lệ hồ sơ đủ điều kiện tiếp nhận, giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Tính đến ngày 27/09/2023: 9 tháng đầu năm số lượng hồ sơ tiếp nhận: 320. Trong đó: trực tuyến là 277 đạt 86.56%, trực tuyến 40 chiếm 12.5%; từ kỳ trước chuyển qua: 3 chiếm 0.93%. Số hồ sơ đã giải quyết: 318 đạt 99.37%; trước hạn: 298 đạt 93.17%; đúng hạn: 16 chiếm 5.03%; quá hạn: 04 chiếm 1.25%. Số lượng hồ sơ đang giải quyết trong hạn: 02 chiếm 0.6%

Đến thời điểm hiện tại 04 sản phẩm OCOP, đã có 03 sản phẩm đưa lên các sàn giao dịch thương mại điện tử.

Cùng với đó xã Trung Thành tiếp tục chỉ đạo ngành giáo dục triển khai có hiệu quả các phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục, cài đặt các ứng dụng vnEdu Teacher, vnEdu Connect, phần mềm tuyển sinh đầu cấp để hỗ trợ giáo viên, phụ huynh cập nhật thông tin, tương tác giữa nhà trường, gia đình và xã hội. Tiếp tục thu nhận tạo lập tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho công dân; các địa điểm tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự, an toàn giao thông đều được gắn Camera để giám sát hỗ trợ bảo đảm an toàn, an ninh, trật tự.

Xã Trung Thành ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số

Đăng lúc: 23/10/2023 14:56:48 (GMT+7)

Trong 9 tháng của năm 2023 hoạt động chuyển đỏi sô trên địa bàn xã Trung Thành đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin trên địa bàn xã từng bước phát triển, đáp ứng nhu cầu của các cơ quan, đơn vị; đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị cho cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

UBND các xã được kết nối hệ thống Internet băng thông rộng, hệ thống mạng LAN, mạng truyền số liệu chuyên dùng, được bảo trì thường xuyên đảm bảo truy cập Internet thông suốt.

Hạ tầng chuyển đổi số được đảm bảo cho các hoạt động truy cập, sử dụng internet, các ứng dụng số của nhân dân trên địa bàn xã, hoàn thành chuyển đổi địa chỉ Ipv4 sang Ipv6 cho tất cả các máy trong cơ quan UBND xã; đồng thời đảm bảo sử dụng song song địa chỉ Ipv4 cùng Ipv6.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các ứng dụng CNTT trong nội bộ các cơ quan UBND xã.

-100% Cán bộ công chức được trang bị máy tính và được cấp tài khoản thư điện tử công vụ

-100% lãnh đạo, cán bộ, công chức được kết nối, sử dụng Hệ thống TD-Office phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc trên môi trường điện tử. Điều hành, xử lý công việc trên môi trường điện tử công khai, minh bạch nên cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ bảo đảm chất lượng, đúng thời gian và kế hoạch.

Trong 9 tháng đầu năm 2023, xã Trung Thành có 1.383 công văn đến và 515 công văn đi, được tạo lập, xử lý, số trên môi trường điện tử đạt 100%; Tỷ lệ ký số và gửi đi trên môi trường điện tử (trừ văn bản mật theo quy định) 9 tháng đầu năm 2023 đạt 100%.

UBND xã thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và phần mềm một cửa điện tử của xã; tỷ lệ hồ sơ đủ điều kiện tiếp nhận, giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Tính đến ngày 27/09/2023: 9 tháng đầu năm số lượng hồ sơ tiếp nhận: 320. Trong đó: trực tuyến là 277 đạt 86.56%, trực tuyến 40 chiếm 12.5%; từ kỳ trước chuyển qua: 3 chiếm 0.93%. Số hồ sơ đã giải quyết: 318 đạt 99.37%; trước hạn: 298 đạt 93.17%; đúng hạn: 16 chiếm 5.03%; quá hạn: 04 chiếm 1.25%. Số lượng hồ sơ đang giải quyết trong hạn: 02 chiếm 0.6%

Đến thời điểm hiện tại 04 sản phẩm OCOP, đã có 03 sản phẩm đưa lên các sàn giao dịch thương mại điện tử.

Cùng với đó xã Trung Thành tiếp tục chỉ đạo ngành giáo dục triển khai có hiệu quả các phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục, cài đặt các ứng dụng vnEdu Teacher, vnEdu Connect, phần mềm tuyển sinh đầu cấp để hỗ trợ giáo viên, phụ huynh cập nhật thông tin, tương tác giữa nhà trường, gia đình và xã hội. Tiếp tục thu nhận tạo lập tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho công dân; các địa điểm tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự, an toàn giao thông đều được gắn Camera để giám sát hỗ trợ bảo đảm an toàn, an ninh, trật tự.

Người tốt, việc tốt

Dự báo thời tiết Thanh Hóa