Truy cập

Hôm nay:
27
Hôm qua:
234
Tuần này:
27
Tháng này:
4841
Tất cả:
229427

Ý kiến thăm dò

Chuyển đổi số trong doanh nghiệp

Ngày 09/12/2023 20:55:04

Chuyển đổi số trong doanh nghiệp là quá trình thay đổi về tư duy và ứng dụng công nghệ và kỹ thuật số để cải thiện hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng trưởng doanh thu và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Bao gồm việc sử dụng các phần mềm, ứng dụng, hệ thống thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI), Internet of Things (IoT), điện toán đám mây,... để thu thập, phân tích dữ liệu, tự động hóa các quy trình kinh doanh và quản lý.

Mục tiêu củachuyển đổi sốgiúp doanh nghiệp:

 • Tăng hiệu quả và năng suất.
 • Cải thiện trải nghiệm khách hàng.
 • Mở rộng thị trường và tăng doanh thu.
 • Tối ưu hóa quy trình quản lý.
 • Tận dụng dữ liệu và thông tin.
 • Tăng cường khả năng cạnh tranh.
 • Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
 • Thúc đẩy đổi mới và sáng tạo.

Có nhiều suy nghĩ chưa đúng rằng, chuyển đổi số chỉ về công nghệ. Nhưng không phải vậy, đây là sự thay đổi cơ bản trong cách mà một tổ chức vận hành, giao tiếp và tương tác với khách hàng, được xem là sự phá vỡ cách thức hoạt động truyền thống để trở nên công nghệ hoá, hiện đại hoá hơn, đòi hỏi doanh nghiệp không ngừng cải tiến và đổi mới để giữ bắt kịp với sự phát triển của công nghệ và thị trường.

6 Mức độ chuyển đổi số trong doanh nghiệp

Có 6 mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp, cụ thể được chia thành các cấp độ như sau:

 • Mức 0 - Chưa chuyển đổi số:Doanh nghiệp chưa có hoạt động nào, hoặc có nhưng không đáng kể các hoạt động chuyển đổi số.

 • Mức 1 - Khởi động:Doanh nghiệp đã bắt đầu có một số hoạt động nhỏ trong quá trình chuyển đổi số.

 • Mức 2 - Bắt đầu:Doanh nghiệp nhận thức được tầm quan trọng của chuyển đổi số, bắt đầu có những hoạt động chuyển đổi số doanh nghiệp. Theo đó, những hoạt động này cũng bắt đầu mang lại lợi ích trong hoạt động của doanh nghiệp cũng như trải nghiệm khách hàng.

 • Mức 3 - Hình thành:Các hoạt động chuyển đổi số trong doanh nghiệp đã cơ bản hình thành theo các trụ cột ở các bộ phận, mang lại lợi ích và hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp cũng như trải nghiệm của khách hàng. Khi đạt được mức này là đang bắt đầu hình thành doanh nghiệp số.

 • Mức 4 - Nâng cao:Ở mức này, quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp đã được nâng cao thêm một bước. Các nền tảng, công nghệ, dữ liệu số giúp tối ưu hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và trải nghiệm khách hàng. Đạt được mức này, doanh nghiệp đã trở thành doanh nghiệp số với mô thức chính dựa trên nền tảng, dữ liệu số.

 • Mức 5 - Dẫn dắt:Chuyển đổi số doanh nghiệp đã sắp hoàn thiện, doanh nghiệp thực sự đã trở thành doanh nghiệp số với hầu hết các phương thức, mô hình kinh doanh chủ yếu dựa trên nền tảng, dữ liệu số. Doanh nghiệp ở mức này có khả năng dẫn dắt, tạo lập hệ sinh thái doanh nghiệp số vệ tinh.

Bộ TT&TT sẽ tiến hành thẩm định, đánh giá mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệpdựa trên kết quả tự đánh giá của doanh nghiệp, cùng với đánh giá của tư vấn độc lập hoặc Sở TT&TT. Trong trường hợp cần thiết, Bộ TT&TT cũng có thể tổ chức đánh giá trực tiếp doanh nghiệp.

Doanh nghiệp nào đã được Bộ TT&TT thẩm định, đánh giá sẽ được cấp Chứng nhận mức độ chuyển đổi số. Doanh nghiệp có thể sử dụng Chứng nhận này để quảng cáo thương hiệu cũng như đăng ký tham gia các chương trình chuyển đổi số trong doanh nghiệp và các đề án chuyển đổi số của cơ quan nhà nước.

Chuyển đổi số trong doanh nghiệp

Đăng lúc: 09/12/2023 20:55:04 (GMT+7)

Chuyển đổi số trong doanh nghiệp là quá trình thay đổi về tư duy và ứng dụng công nghệ và kỹ thuật số để cải thiện hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng trưởng doanh thu và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Bao gồm việc sử dụng các phần mềm, ứng dụng, hệ thống thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI), Internet of Things (IoT), điện toán đám mây,... để thu thập, phân tích dữ liệu, tự động hóa các quy trình kinh doanh và quản lý.

Mục tiêu củachuyển đổi sốgiúp doanh nghiệp:

 • Tăng hiệu quả và năng suất.
 • Cải thiện trải nghiệm khách hàng.
 • Mở rộng thị trường và tăng doanh thu.
 • Tối ưu hóa quy trình quản lý.
 • Tận dụng dữ liệu và thông tin.
 • Tăng cường khả năng cạnh tranh.
 • Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
 • Thúc đẩy đổi mới và sáng tạo.

Có nhiều suy nghĩ chưa đúng rằng, chuyển đổi số chỉ về công nghệ. Nhưng không phải vậy, đây là sự thay đổi cơ bản trong cách mà một tổ chức vận hành, giao tiếp và tương tác với khách hàng, được xem là sự phá vỡ cách thức hoạt động truyền thống để trở nên công nghệ hoá, hiện đại hoá hơn, đòi hỏi doanh nghiệp không ngừng cải tiến và đổi mới để giữ bắt kịp với sự phát triển của công nghệ và thị trường.

6 Mức độ chuyển đổi số trong doanh nghiệp

Có 6 mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp, cụ thể được chia thành các cấp độ như sau:

 • Mức 0 - Chưa chuyển đổi số:Doanh nghiệp chưa có hoạt động nào, hoặc có nhưng không đáng kể các hoạt động chuyển đổi số.

 • Mức 1 - Khởi động:Doanh nghiệp đã bắt đầu có một số hoạt động nhỏ trong quá trình chuyển đổi số.

 • Mức 2 - Bắt đầu:Doanh nghiệp nhận thức được tầm quan trọng của chuyển đổi số, bắt đầu có những hoạt động chuyển đổi số doanh nghiệp. Theo đó, những hoạt động này cũng bắt đầu mang lại lợi ích trong hoạt động của doanh nghiệp cũng như trải nghiệm khách hàng.

 • Mức 3 - Hình thành:Các hoạt động chuyển đổi số trong doanh nghiệp đã cơ bản hình thành theo các trụ cột ở các bộ phận, mang lại lợi ích và hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp cũng như trải nghiệm của khách hàng. Khi đạt được mức này là đang bắt đầu hình thành doanh nghiệp số.

 • Mức 4 - Nâng cao:Ở mức này, quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp đã được nâng cao thêm một bước. Các nền tảng, công nghệ, dữ liệu số giúp tối ưu hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và trải nghiệm khách hàng. Đạt được mức này, doanh nghiệp đã trở thành doanh nghiệp số với mô thức chính dựa trên nền tảng, dữ liệu số.

 • Mức 5 - Dẫn dắt:Chuyển đổi số doanh nghiệp đã sắp hoàn thiện, doanh nghiệp thực sự đã trở thành doanh nghiệp số với hầu hết các phương thức, mô hình kinh doanh chủ yếu dựa trên nền tảng, dữ liệu số. Doanh nghiệp ở mức này có khả năng dẫn dắt, tạo lập hệ sinh thái doanh nghiệp số vệ tinh.

Bộ TT&TT sẽ tiến hành thẩm định, đánh giá mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệpdựa trên kết quả tự đánh giá của doanh nghiệp, cùng với đánh giá của tư vấn độc lập hoặc Sở TT&TT. Trong trường hợp cần thiết, Bộ TT&TT cũng có thể tổ chức đánh giá trực tiếp doanh nghiệp.

Doanh nghiệp nào đã được Bộ TT&TT thẩm định, đánh giá sẽ được cấp Chứng nhận mức độ chuyển đổi số. Doanh nghiệp có thể sử dụng Chứng nhận này để quảng cáo thương hiệu cũng như đăng ký tham gia các chương trình chuyển đổi số trong doanh nghiệp và các đề án chuyển đổi số của cơ quan nhà nước.

Người tốt, việc tốt

Dự báo thời tiết Thanh Hóa