Truy cập

Hôm nay:
40
Hôm qua:
47
Tuần này:
319
Tháng này:
1946
Tất cả:
143291

Ý kiến thăm dò

Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính - Cấp xã, phường
STTTên thủ tụcMã số hồ sơ trên cổng DVCLĩnh vựcMức độTải về
76Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng2.000509.000.00.00.H56Tôn giáo Chính phủ2
77Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng1.001028.000.00.00.H56Tôn giáo Chính phủ2
78Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung1.001055.000.00.00.H56Tôn giáo Chính phủ2
79Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã1.001078.000.00.00.H56Tôn giáo Chính phủ2
80Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã1.001085.000.00.00.H56Tôn giáo Chính phủ2
81Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung1.001090.000.00.00.H56Tôn giáo Chính phủ2
82Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã1.001098.000.00.00.H56Tôn giáo Chính phủ2
83Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác1.001109.000.00.00.H56Tôn giáo Chính phủ2
84Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung1.001156.000.00.00.H56Tôn giáo Chính phủ2
85Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc1.001167.000.00.00.H56Tôn giáo Chính phủ2
86Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất1.007117Đất đai2
87Phê duyệt đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp1.005412.000.00.00.H56Bảo hiểm2
88Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp xã)2.002165.000.00.00.H56Bồi thường nhà nước2
89Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp xã)2.002165.000.00.00.H56Bồi thường nhà nước2
90Thực hiện chính sách hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách thôi đảm nhiệm chức danh sau khi sáp nhập để thành lập thôn, tổ dân phố mới1.006.545Chính quyền địa phương2
91Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã2.001925.000.00.00.H56Giải quyết khiếu nại2
92Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp xã1.005460.000.00.00.H56Giải quyết tố cáo2
93giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)2.001810.000.00.00.H56Giáo dục Mầm non2
94Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục1.001714.000.00.00.H56Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân2
95Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học1.004441.000.00.00.H56Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân2
96Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập1.004492.000.00.00.H56Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân2
97Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại1.004443.000.00.00.H56Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân2
98Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập1.004485.000.00.00.H56Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân2
99Xét, công nhận thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới1.007.200Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn2
100Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại1.001676.000.00.00.H56Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn2

Người tốt, việc tốt

Dự báo thời tiết Thanh Hóa