Truy cập

Hôm nay:
32
Hôm qua:
35
Tuần này:
155
Tháng này:
1836
Tất cả:
116541

Ý kiến thăm dò

Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính - Cấp xã, phường
STTTên thủ tụcMã số hồ sơ trên cổng DVCLĩnh vựcMức độTải về
1QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ TỈNH THANH HÓA 2.002307.000.00.00.H56người có công1
2thủ tục tiếp công dân tại cấp xã2.001909.000.00.00.H56Lĩnh vực: Giải quyết khiếu nại, tố cáo, đơn thư và tiếp công dân2
3Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp xã1.005460.000.00.00.H56Lĩnh vực: Giải quyết khiếu nại, tố cáo, đơn thư và tiếp công dân2
4Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã2.001925.000.00.00.H56Lĩnh vực: Giải quyết khiếu nại, tố cáo, đơn thư và tiếp công dân2
5Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em1.004944.000.00.00.H56Lĩnh vực: Trẻ em2
6Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em1.004941.000.00.00.H56Lĩnh vực: Trẻ em2
7Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em2.001944.000.00.00.H56Lĩnh vực: Trẻ em2
8Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em1.004946.000.00.00.H56Lĩnh vực: Trẻ em2
9Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt2.001947.000.00.00.H56Lĩnh vực: Trẻ em2
10Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã1.003622.000.00.00.H56Lĩnh vực: Lễ hội2
11Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở2.000794.000.00.00.H56Lĩnh vực: Thể dục thể thao2
12Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi ghi chép Giấy chứng sinh1.003564.000.00.00.H56Lĩnh vực: Dôn số - kế hoạch hóa gia đình2
13Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng1.002150.000.00.00.H56Lĩnh vực: Dôn số - kế hoạch hóa gia đình2
14Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ sinh ra do thực hiện kỹ thuật mang thai hộ1.003943.000.00.00.H56Lĩnh vực: Dôn số - kế hoạch hóa gia đình2
15Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ em được sinh ra tại nhà hoặc tại nơi khác mà không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh1.002192.000.00.00.H56Lĩnh vực: Dôn số - kế hoạch hóa gia đình2
16Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số theo nghị định 39/2015/NĐ_CP2.001088.000.00.00.H56Lĩnh vực: Dôn số - kế hoạch hóa gia đình2
17Thực hiện chính sách hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách thôi đảm nhiệm chức danh sau khi sáp nhập để thành lập thôn, tổ dân phố mới1.006545Lĩnh vực: Chính quyền địa phương2
18Thủ tục công nhận Hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi; Chi hội nông dân tổ chức phong trào giỏi cấp xã1.007922Lĩnh vực: Thi đua khen thưởng2
19Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị1.000775.000.00.00.H56Lĩnh vực: Thi đua khen thưởng2
20Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề2.000346.000.00.00.H56Lĩnh vực: Thi đua khen thưởng2
21Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất2.000337.000.00.00.H56Lĩnh vực: Thi đua khen thưởng2
22Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình1.000748.000.00.00.H56Lĩnh vực: Thi đua khen thưởng2
23Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến2.000305.000.00.00.H56Lĩnh vực: Thi đua khen thưởng2
24Thủ tục công nhận Danh hiệu Gia đình kiểu mẫu.1.007067Lĩnh vực: Thi đua khen thưởng2
25Thủ tục công nhận Danh hiệu Công dân kiểu mẫu thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp xã, tỉnh Thanh Hóa1.007069Lĩnh vực: Thi đua khen thưởng2

Người tốt, việc tốt