Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
46
Tháng này:
0
Tất cả:
176918

Ý kiến thăm dò

Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính - Cấp xã, phường
STTTên thủ tụcMã số hồ sơ trên cổng DVCLĩnh vựcMức độTải về
1Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch 2.000635.000.00.00 .H56Lĩnh vực : Hộ Tịch4
2Thủ tục Đăng ký lại khai tử 1.005461.000.00.00 .H56Lĩnh vực : Hộ Tịch1
3Thủ tục Đăng ký lại kết hôn1.004746.000.00.00 .H56Lĩnh vực : Hộ Tịch2
4Thủ tục Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân 1.004772.000.00.00 .H56Lĩnh vực : Hộ Tịch2
5Thủ tục Đăng ký lại khai sinh 1.004884.000.00.00 .H56Lĩnh vực : Hộ Tịch2
6Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1.004873.000.00.00 .H56Lĩnh vực : Hộ Tịch3
7Thủ tục Thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch1.004859.000.00.00 .H56 Lĩnh vực : Hộ Tịch2
8THỦ TỤC CHẤM DỨT GIÁM HỘ1.004845.000.00.00 .H56Lĩnh vực : Hộ Tịch2
9THỦ TỤC ĐĂNG KÝ GIÁM HỘ1.004837.000.00.00 .H56Lĩnh vực : Hộ Tịch2
10THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI TỬ LƯU ĐỘNG1.000419.000.00.00 .H56 Lĩnh vực : Hộ Tịch2
11THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KẾT HÔN LƯU ĐỘNG1.000593.000.00.00 .H56Lĩnh vực : Hộ Tịch2
12THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI TỬ LƯU ĐỘNG1.000419.000.00.00 .H56 Lĩnh vực : Hộ Tịch2
13Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động1.003583.000.00.00 .H56 Lĩnh vực : Hộ Tịch2
14Thủ tục đăng ký khai tử 1.000656.000.00.00 .H56 Lĩnh vực : Hộ Tịch4
15Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con 1.000689.000.00.00 H56Lĩnh vực : Hộ Tịch2
16Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con 1.001022.000.00.00 .H56 Lĩnh vực : Hộ Tịch2
17ĐĂNG KÝ KẾT HÔN1.000894.000.00.00 .H56Lĩnh vực : Hộ Tịch4
18ĐĂNG KÝ KHAI SINH1.001193.000.00.00.H56Lĩnh vực : Hộ Tịch3
19QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ TỈNH THANH HÓA 2.002307.000.00.00.H56người có công1
20thủ tục tiếp công dân tại cấp xã2.001909.000.00.00.H56Lĩnh vực: Giải quyết khiếu nại, tố cáo, đơn thư và tiếp công dân2
21Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp xã1.005460.000.00.00.H56Lĩnh vực: Giải quyết khiếu nại, tố cáo, đơn thư và tiếp công dân2
22Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã2.001925.000.00.00.H56Lĩnh vực: Giải quyết khiếu nại, tố cáo, đơn thư và tiếp công dân2
23Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em1.004944.000.00.00.H56Lĩnh vực: Trẻ em2
24Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em1.004941.000.00.00.H56Lĩnh vực: Trẻ em2
25Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em2.001944.000.00.00.H56Lĩnh vực: Trẻ em2

Người tốt, việc tốt

Dự báo thời tiết Thanh Hóa