Truy cập

Hôm nay:
108
Hôm qua:
125
Tuần này:
400
Tháng này:
7108
Tất cả:
238890

Ý kiến thăm dò

THÀNH TỰU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI (TRÍCH BÁO CÁO CHÍNH TRỊ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ XÃ TRUNG THÀNH LẦN THỨ XXVI NHIỆM KỲ 2020 - 2025)

Ngày 04/11/2020 09:49:03

1. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, cơ cấu giá trị sản xuất chuyển dịch đúng hướng; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường; nhiều chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu đại hội đề ra.

Từ đầu nhiệm kỳ đã triển khai nhiều giải pháp nên kinh tế được chuyển dịch đúng hướng, tốc độ phát triển năm sau đều cao hơn năm trước: Giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu ước đạt 317,5 tỷ đồng (theo giá so sánh năm 2010) vượt 81,4% so với mục tiêu đại hội . Cơ cấu giá trị sản xuất: Nông, lâm, thủy sản 19,2%; CN- Tiểu thủ công nghiệp và xây dựng 37,3%; thương mại dịch vụ và thu khác 43,5%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 40 triệu đồng, dự kiến năm 2020 đạt 46 triệu đồng, tăng 2 lần so với năm 2015, vượt 15% so với mục tiêu Đại hội.

1.1. Nông, lâm, thủy sản.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 03 - NQ/HU của BCH Đảng bộ Huyện, về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa các loại giống có giá trị năng xuất cao vào sản xuất, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa cơ giới hóa vào sản xuất; 100% hệ thống giao thông, kênh mương nội đồng được cứng hóa, trong đó đã bê tông hóa được giao thông trục chính đạt 85% vượt mục tiêu đại hội 6%; kênh mương nội đồng bê tông hóa trục chính đạt 73% bê tông hóa vượt mục tiêu đại hội 8%.

- Thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-TU, ngày 11/01/ 2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, đạo điều kiện để tổ chức, cá nhân tham gia tích tụ đất đai để sản xuất nông nghiệp tập trung quy mô lớn mang lại hiệu quả kinh tế cao, kết quả đến năm 2020 toàn xã đã tích tụ được 25,7 ha đất nông nghiệp, thực hiện chuyển đổi được 8,5ha diện tích đất lúa kém hiệu quả sang trồng cây trồng cạn, chuyển đổi 8 ha diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang mô hình trang trại cá lúa, chăn nuôi và cây trồng khác có giá trị kinh tế cao. Năng xuất lúa bình quân hằng năm đạt 12,5 tấn/ha, tổng sản lượng lương thực có hạt bình quân trong nhiệm kỳ đạt 3.450 tấn, đạt 98,6 % so với mục tiêu đại hội.

Chăn nuôi phát triển mạnh đã góp phần vào tăng trưởng kinh tế của địa phương; xây dựng 4 trang trại tổng hợp, tăng 2 trang trại so chỉ tiêu Đại hội, đến năm 2020 đàn trâu bò có 500 con, đàn lợn có 1.100 con, đàn gia cầm có 25.000 con, 15 hộ nuôi ong mật;

Nuôi trồng thủy sản được tập trung chỉ đạo theo hướng trang trại kết hợp; tổng diện tích nuôi trồng thủy sản là 27,5ha, sản lượng nuôi trồng, khai thác thuỷ sản ước đạt năm 2020: 55tấn.

Công tác trồng khoanh nuôi bảo vệ rừng trồng được quan tâm chỉ đạo góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, tăng thu nhập cho người dân.

Giá trị sản xuât từ lĩnh vực nông nghiệp ước đạt năm 2020 là 61 tỷ đồng, tăng 1,5 lần so với năm 2015, đạt 95,6% chỉ tiêu đại hội.

1.2. Công nghiệp- Tiểu thủ công nghiệp và xây dựng cơ bản.

Giá trị sản xuất từ lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp xây dựng cơ bản ước đạt năm 2020 đạt 118,4 tỷ đồng, tăng 5,04 lần so với năm 2015, vượt 67,65 tỷ đồng so với nghị quyết Đại hội.

Toàn xã hiện có 9 doanh nghiệp đang hoạt động, tăng 7 doanh nghiệp so với năm 2015, vượt 50% so với chỉ tiêu Đại hội, thu hút hơn 100 lao động; 01 HTX dịch vụ NN; có 4 cơ sở sản xuất gạch không nung, 2 xưởng chế biến gỗ, 8 cơ sở sản xuất đồ mộc, 17 tổ thợ xây dựng và một số ngành nghề truyền thống của địa phương đã giải quyết hơn 200 tại chỗ.

Xây dựng cơ bản được tập trung vào các công trình hạ tầng bao gồm như tu sửa các trường học, hệ thống giao thông nông thôn, tuyến đê sông Nhơm, kênh mương nội đồng, cải tạo, nâng cấp đài liệt sỹ, xây dựng hạ tầng điểm dân cư mới; xây dựng mới đài truyền thanh xã, nhà ở trong nhân dân, từ đó đã làm bộ mặt nông thôn được đổi mới. Tổng vốn đầu tư XDCB 5 năm qua trên 302 tỷ đồng tăng 97 tỷ đồng so với nhiệm kỳ 2010- 2015.

1.3. Dịch vụ, thương mại và thu khác.

Giá trị sản xuất ngành thương mại, dịch vụ năm 2020 ước đạt 138.1 tỷ đồng, tăng gấp 3,9 lần so với năm 2015, vượt 75,1 tỷ đồng so với nghị quyết Đại hội.

Phát huy lợi thế có quốc lộ 45 chạy qua, các hoạt động dịch vụ thương mại phát triển mạnh. Toàn xã có 190 hộ kinh doanh dịch vụ thương mại, vượt nghị quyết đại hội 11,1%. Số lao động được giải quyết việc làm đến năm 2020: 850 người, đạt 240% so với chỉ tiêu Đại hội, số lao động xuất khẩu đi các nước 108 người có thu nhập bình quân 30 triệu đồng/người/tháng, số lao động đi làm khoảng trên 1.000 người, có mức thu nhập bình quân 10 triệu đồng/ tháng.

Dịch vụ bưu chính viễn thông phát triển đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân, 100% số hộ có phương tiện nghe, nhìn, Intenert được phủ khắp các thôn. Hệ thống điện đảm bảo chất lượng phục vụ sinh hoạt sản xuất và kinh doanh của nhân dân. 1.4. Công tác quy hoạch được quan tâm, hạ tầng được đầu tư đồng bộ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và làm thay đổi diện mạo của nông thôn.

Thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả quy hoạch, sử dụng đất giai đoạn 2011 – 2020 và quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới đến năm 2020 góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, từng bước hoàn thiện và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới.

Lĩnh vực xây dựng cơ bản tiếp tục được quan tâm đầu tư như: Hệ thống trạm bơm, kênh mương, trường học, sân vận động, chỉnh trang công sở, hệ thống truyền thanh của xã và thôn.

1.5. Các thành phần kinh tế tiếp tục phát triển góp phần phát triển kinh tế, đảm bảo ổn định xã hội

Thực hiện quản lý thu chi ngân sách theo Luật đảm bảo chi tiết kiệm có hiệu quả. đáp ứng nhu cầu hoạt động thườngxuyên và đầu tư xây dựng hạ tầng thiết yếu của địa phương trong xây dựng NTM và hỗ trợ các mô hình sản xuất. Tổng thu ngân sách giai đoạn 2015 – 2019 đạt 30.6 tỷ đồng, tăng 64% so với giai đoạn 2010 – 2015.

Tổ chức tốt các hoạt động tín dụng, tạo điều kiện cho nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Đến nay, tổng dư nợ ngân hàng toàn xã là 28,5 tỷ đồng. Trong đó: Ngân hàng chính sách 14,5 tỷ đồng, Ngân hàng NN&PTNT14 tỷ đồng.

Hoạt động của HTXDVNN đã làm tốt chức năng dịch vụ, phục vụ sản xuất, góp phần tích cực vào việc chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cơ cấu cây trồng, thực hiện chuyển giao khoa học kỹ thuật giống, vật tư kỹ thuật cho sản xuất đạt hiệu quả cao.

1.6. Công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường.

Công tác quản lý tài nguyên được chỉ đạo thực hiện đảm bảo đúng quy định của pháp luật, lập quy hoạch tái định cư cho các hộ thực hiện dự án giải phóng mặt bằng tuyến cao tốc Bắc - Nam đi qua địa bàn xã, quy hoạch vùng xã năm 2025 tầm nhìn sau năm 2030; quy hoạch phát triển khu dân cư mới đường Bà Triệu thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật, tình trạng lấn chiếm lòng lề đường đất đai được xử lý kịp thời. Thực hiện việc cấp đổi, cấp mới, chuyển nhượng tặng, cho giấy CNQSD cho 1273 hộ tăng 56 hộ so với nhiệm kỳ 2015-2020.

Tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 05 của Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác BVMT đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Hiện tại trên địa bàn xã đã thực hiện tốt công tác thu gom rác thải sinh hoạt đến 100% hộ dân, thu gom rác thải, vỏ thuốc BVTV trên đồng ruộng, thường xuyên kiểm tra, giám sát đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh và các hộ chăn nuôi trogn thực hiện BVMT, các ngành đoàn thể phối hợp các thôn tuyên truyền xây dựng các công trình nước sinh hoạt và nhà tiêu hợp vệ sinh, đến nay có 95% số hộ dùng nước hợp vệ sinh đạt mục tiêu đại hội, tăng 10 % so với đầu nhiệm kỳ, 85% số hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt mục tiêu đại hội. tăng 22 % so với đầu nhiệm kỳ. Nhìn chung công tác BVMT trên địa bàn luôn được quan tâm, đảm bảo góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân và môi trường sinh thái.

1.7. Xây dựng nông thôn mới, xây dựng xã đạt tiêu chí xã an toàn thực phẩm.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát và dân hưởng thụ”, tổ chức thực hiện có hiệu quả Pháp lệnh số 34 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, huy động được sức mạnh trong nhân dân, tranh thủ tối đa sự lãnh đạo, hỗ trợ của Huyện, Tỉnh, đến nay xã đạt 18/19 tiêu chí, phấn đấu đến 30/6/2020 hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị cấp trên thẩm định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy; Quyết định số 347/QĐ-UBND của UBND huyện về kế hoạch xây dựng xã, thị trấn đạt tiêu chí an toàn thực phẩm trên địa bàn Tỉnh, Huyện đến năm 2020, Ban chấp hành Đảng bộ đã tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện, làm tốt công tác tuyên truyền với nhiều hình thức, nhằm phổ biến kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm cho nhân dân, hướng dẫn các hộ sản xuất, kinh doanh thực hiện các quy định về xác nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, hoàn thiện mô hình chuỗi an toàn thực phẩm, được nhân dân đồng tình hưởng ứng, nâng cao được trách nhiệm của người sản xuất, niềm tin của người tiêu dùng; tháng 8/2019 đã được UBND tỉnh thẩm định và công nhận xã đạt tiêu chí xã an ATTP

2. Văn hoá - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao.

2.1. Hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục thể thao.

Hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục thể thao ngày càng phát triển đa dạng, phong phú, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ” Đến nay, 100% thôn, làng đã rà soát, điều chỉnh, bổ sung hương ước, quy ước và được UBND huyện phê duyệt. Nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội được quán triệt thực hiện nghiêm túc, 2/3 trường được công nhận đạt cơ quan có đời sống văn hóa tốt; 6/7 làng đạt danh hiệu làng văn hóa.Tỷ lệ gia đình được công nhận gia đình văn hóa đến năm 2019 đạt 93%, tăng 13% so với năm 2015, vượt 6% so với nghị quyết đại hội.

Tổ chức lễ hội Đn mưng, đền Bà Triệu và một số nghi lễ ở cộng đồng dân cư theo tinh thần Nghị quyết 07-NQ/HU của BCH đảng bộ huyện, lễ hội Đền Mưng tục hát chèo thờ được công nhận là nền văn hóa phi vật thể Quốc Gia.

Phong trào rèn luyện thể dục thể thao ngày càng phát triển, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia như bóng bàn, cầu lông, bóng chuyền hơi, bóng đá, đi bộ, thể dục dưỡng sinh... Hầu hết các làng đều có sân sân cầu lông, bóng chuyền phục vụ các hoạt động thể dục thể thao cho các tầng lớp nhân dân từ thiếu niên đến người cao tuổi. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao luôn diễn ra thường xuyên, đặc biệt là các ngày lễ lớn trong năm, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, tăng cường kết nối giao lưu đoàn kết giữa các thôn, các làng và các khu dân cư.

2.2. Về giáo dục và đào tạo:

Trong nhiệm kỳ qua Đảng bộ và nhân dân đã tập trung nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất các trường; đến nay xã có 2/3 trường học đạt chuẩn quốc gia; Chất lượng dạy và học tiếp tục được nâng cao, sỹ số học sinh được duy trì; đạt chuẩn phổ cập giáo dục đúng độ tuổi; Trình độ chuyên môn đội ngũ cán bộ giáo viên 100% đạt chuẩn, trên chuẩn; tỷ lệ lên lớp, tốt nghiệp ngày càng tăng; trong 5 năm qua có 82 em học sinh đậu vào các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp. Chất lượng giáo dục mũi nhọn, giáo dục đại trà được chú trọng, nhiều giáo viên, học sinh đạt giải cấp huyện, cấp tỉnh; phân loại chất lượng học sinh hàng năm có 19,2% học sinh giỏi; có 40,2% học sinh khá.

Công tác khuyến học, khuyến tài luôn được cấp uỷ, chính quyền quan tâm, đa số gia đình, dòng họ, làng, nhà trường đều có quỹ khuyến học khuyến tài. Toàn xã hiện có 7 dòng họ khuyến học. Trung bình mỗi năm xã đã kết hợp với thôn và các dòng họ trao thưởng khuyến học với tổng kinh phí trên 50 triệu đồng.

Trung tâm học tập cộng đồng đã tổ chức được 42 lớp bồi dưỡng kiến thức về kinh tế, chính trị, quân sự, chuyển giao khoa học công nghệ cho 3.541 lượt người tham gia, vận động chùa Linh Sơn thưởng cho học sinh giỏi và học sinh vượt khó trị giá 37.500.000 đồng và 300 gói quà, đèn lồng cho các cháu vào dịp tết trung thu, được huyện xếp loại tốt và công nhận danh hiệu học tập cộng đồng cấp xã, hoàn thành chỉ tiêu đại hội, từng bước thực hiện tốt chủ trương xây dựng xã hội học tập.

2.3. Y tế và dân số kế hoạch hóa gia đình.

Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân, đội ngũ cán bộ y tế luôn nhiệt tình, thường xuyên tư vấn sức khỏe cho nhân dân, thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia như tiêm chủng mở rộng cho trẻ sơ sinh và phụ nữ mang thai đạt 100%, chương trình chống suy dinh dưỡng; 100% trẻ em trong độ tuổi đều được uống Vitamin A và được tiêm chủng đầy đủ vacxin phòng các bệnh truyền nhiễm. Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi là 11% giảm 5% so với đầu nhiệm kỳ. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường gắn với công tác phòng dịch, không để dịch bệnh lớn xảy ra. Xã được công nhận xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế năm 2017

Dân số, kế hoạch hóa gia đình, được đội cộng tác viên tích cực tuyên truyền về dân số, kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc sức khỏe sinh sản; Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ở mức 0,6 % Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 85,43% vượt chỉ tiêu đại hội.

2.4. Thực hiện chính sách xã hội, giải quyết việc làm; phòng chống tệ nạn xã hội được quan tâm chỉ đạo.

Các chế độ chính sách được thực hiện đầy đủ, kịp thời đúng đối tượng. Tổ chức rà soát, xét duyệt các đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định nghiêm túc, đúng đối tượng, công khai, tạo được niềm tin trong nhân dân. Thực hiện giải quyết chế độ chính sách cho 512 đối tượng dân công hỏa tuyến theo Quyết định số 49/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Thực hiện hỗ trợ nhà ở cho 65 đối tượng (100%) người có công với cách mạng, với số tiền là 1,9 tỷ đồng theo Quyết định số 22/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ.

Các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, nhân đạo, từ thiện được triển khai sâu rộng, nhân dân tích cực hưởng ứng. Tổ chức thăm hỏi tặng quà nhân ngày lễ, tết, động viên kịp thời các đối tượng chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 3.556 suất quà số tiền trên 576 triệu đồng

Công tác giảm nghèo bền vững luôn được chú trọng, người nghèo được vay vốn, tạo việc làm tăng thu nhập. Các tổ chức như: Mặt trận tổ quốc; Hội Phụ nữ, Nông dân, Cựu chiến binh vận động nhân dân ủng hộ quỹ vì người nghèo, với số kinh phí trên 100 triệu đồng. Tiếp nhận triển khai dự án giảm nghèo bền vững của Tỉnh và bò sinh kế của Hội bảo trợ tàn trật trẻ mồ côi tỉnh 40 con bò với tổng số kinh phí trên 450 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều giảm từ 13,4% năm 2016 xuống còn 1,24% năm 2020, giảm 8,36% so với năm 2015, vượt 2,06% so với nghị quyết đại hội, hộ cận nghèo 7,45% giảm 16,95% so với năm 2015.

Mở 02 lớp học nghề cho hơn 100 chị em phụ nữ gồm nghề chao đèn lồng, mây tre đan duy trì nghề cho hơn 40 lao động có việc làm thường xuyên có thu nhập từ 1 triệu – 2 triệu đồng/tháng. Tỷ lệ lao động qua đào tạo là 65%.

Công tác phòng chống các tệ nạn xã hội luôn được quan tâm chỉ đạo, trong những năm qua trên địa bàn xã được đảm bảo không phát sinh các tệ nạn xã hội

3. Quốc phòng được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo;

3.1. Về Quốc phòng, quân sự địa phương:

Hằng năm BCH Đảng bộ đều ban hành các Nghị quyết chuyên đề về công tác Quốc phòng. Tất cả lực lượng dân quân, quân dự bị động viên được huấn luyện, bổ sung thường xuyên, tổ chức và thực hiện tốt công tác diễn tập xử lý tình huống phòng chống gây rối bạo loạn, PCTT&TKCN, duy trì tốt lực lượng sẵn sàng chiến đấu. Trong 5 năm qua đã có 21 thanh niên lên đường nhập ngũ, bảo vệ tổ quốc, hoàn thành chỉ tiêu huyện giao.

Các chính sách hậu phương quân đội được triển khai thực hiện chặt chẽ, bảo đảm dân chủ, công khai.

3.2. Công tác an ninh:

Công tác an ninh luôn được BCH quan tâm chỉ đạo, hằng năm đều ban hành Nghị quyết chuyên đề về công tác an ninh, trật tự, đội ngũ công an viên, tổ an ninh xã hội, an ninh trật tự được kiện toàn, củng cố từ đó nâng cao được chất lượng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện tốt Đề án 375 của UBND tỉnh Thanh Hóa về củng cố tổ chức Ban chỉ đạo an ninh trật tự và các mô hình dòng họ tự quản tại cơ sở. Trong 5 năm qua trên địa bàn xảy ra 25 vụ vi phạm, giảm 8 vụ so với nhiệm kỳ 2010- 2015. Công tác quản lý hộ tịch, hộ khẩu, quản lý cháy, nổ, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được quan tâm, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn hội trên địa bàn được giữ vững.

THÀNH TỰU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI (TRÍCH BÁO CÁO CHÍNH TRỊ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ XÃ TRUNG THÀNH LẦN THỨ XXVI NHIỆM KỲ 2020 - 2025)

Đăng lúc: 04/11/2020 09:49:03 (GMT+7)

1. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, cơ cấu giá trị sản xuất chuyển dịch đúng hướng; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường; nhiều chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu đại hội đề ra.

Từ đầu nhiệm kỳ đã triển khai nhiều giải pháp nên kinh tế được chuyển dịch đúng hướng, tốc độ phát triển năm sau đều cao hơn năm trước: Giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu ước đạt 317,5 tỷ đồng (theo giá so sánh năm 2010) vượt 81,4% so với mục tiêu đại hội . Cơ cấu giá trị sản xuất: Nông, lâm, thủy sản 19,2%; CN- Tiểu thủ công nghiệp và xây dựng 37,3%; thương mại dịch vụ và thu khác 43,5%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 40 triệu đồng, dự kiến năm 2020 đạt 46 triệu đồng, tăng 2 lần so với năm 2015, vượt 15% so với mục tiêu Đại hội.

1.1. Nông, lâm, thủy sản.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 03 - NQ/HU của BCH Đảng bộ Huyện, về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa các loại giống có giá trị năng xuất cao vào sản xuất, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa cơ giới hóa vào sản xuất; 100% hệ thống giao thông, kênh mương nội đồng được cứng hóa, trong đó đã bê tông hóa được giao thông trục chính đạt 85% vượt mục tiêu đại hội 6%; kênh mương nội đồng bê tông hóa trục chính đạt 73% bê tông hóa vượt mục tiêu đại hội 8%.

- Thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-TU, ngày 11/01/ 2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, đạo điều kiện để tổ chức, cá nhân tham gia tích tụ đất đai để sản xuất nông nghiệp tập trung quy mô lớn mang lại hiệu quả kinh tế cao, kết quả đến năm 2020 toàn xã đã tích tụ được 25,7 ha đất nông nghiệp, thực hiện chuyển đổi được 8,5ha diện tích đất lúa kém hiệu quả sang trồng cây trồng cạn, chuyển đổi 8 ha diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang mô hình trang trại cá lúa, chăn nuôi và cây trồng khác có giá trị kinh tế cao. Năng xuất lúa bình quân hằng năm đạt 12,5 tấn/ha, tổng sản lượng lương thực có hạt bình quân trong nhiệm kỳ đạt 3.450 tấn, đạt 98,6 % so với mục tiêu đại hội.

Chăn nuôi phát triển mạnh đã góp phần vào tăng trưởng kinh tế của địa phương; xây dựng 4 trang trại tổng hợp, tăng 2 trang trại so chỉ tiêu Đại hội, đến năm 2020 đàn trâu bò có 500 con, đàn lợn có 1.100 con, đàn gia cầm có 25.000 con, 15 hộ nuôi ong mật;

Nuôi trồng thủy sản được tập trung chỉ đạo theo hướng trang trại kết hợp; tổng diện tích nuôi trồng thủy sản là 27,5ha, sản lượng nuôi trồng, khai thác thuỷ sản ước đạt năm 2020: 55tấn.

Công tác trồng khoanh nuôi bảo vệ rừng trồng được quan tâm chỉ đạo góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, tăng thu nhập cho người dân.

Giá trị sản xuât từ lĩnh vực nông nghiệp ước đạt năm 2020 là 61 tỷ đồng, tăng 1,5 lần so với năm 2015, đạt 95,6% chỉ tiêu đại hội.

1.2. Công nghiệp- Tiểu thủ công nghiệp và xây dựng cơ bản.

Giá trị sản xuất từ lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp xây dựng cơ bản ước đạt năm 2020 đạt 118,4 tỷ đồng, tăng 5,04 lần so với năm 2015, vượt 67,65 tỷ đồng so với nghị quyết Đại hội.

Toàn xã hiện có 9 doanh nghiệp đang hoạt động, tăng 7 doanh nghiệp so với năm 2015, vượt 50% so với chỉ tiêu Đại hội, thu hút hơn 100 lao động; 01 HTX dịch vụ NN; có 4 cơ sở sản xuất gạch không nung, 2 xưởng chế biến gỗ, 8 cơ sở sản xuất đồ mộc, 17 tổ thợ xây dựng và một số ngành nghề truyền thống của địa phương đã giải quyết hơn 200 tại chỗ.

Xây dựng cơ bản được tập trung vào các công trình hạ tầng bao gồm như tu sửa các trường học, hệ thống giao thông nông thôn, tuyến đê sông Nhơm, kênh mương nội đồng, cải tạo, nâng cấp đài liệt sỹ, xây dựng hạ tầng điểm dân cư mới; xây dựng mới đài truyền thanh xã, nhà ở trong nhân dân, từ đó đã làm bộ mặt nông thôn được đổi mới. Tổng vốn đầu tư XDCB 5 năm qua trên 302 tỷ đồng tăng 97 tỷ đồng so với nhiệm kỳ 2010- 2015.

1.3. Dịch vụ, thương mại và thu khác.

Giá trị sản xuất ngành thương mại, dịch vụ năm 2020 ước đạt 138.1 tỷ đồng, tăng gấp 3,9 lần so với năm 2015, vượt 75,1 tỷ đồng so với nghị quyết Đại hội.

Phát huy lợi thế có quốc lộ 45 chạy qua, các hoạt động dịch vụ thương mại phát triển mạnh. Toàn xã có 190 hộ kinh doanh dịch vụ thương mại, vượt nghị quyết đại hội 11,1%. Số lao động được giải quyết việc làm đến năm 2020: 850 người, đạt 240% so với chỉ tiêu Đại hội, số lao động xuất khẩu đi các nước 108 người có thu nhập bình quân 30 triệu đồng/người/tháng, số lao động đi làm khoảng trên 1.000 người, có mức thu nhập bình quân 10 triệu đồng/ tháng.

Dịch vụ bưu chính viễn thông phát triển đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân, 100% số hộ có phương tiện nghe, nhìn, Intenert được phủ khắp các thôn. Hệ thống điện đảm bảo chất lượng phục vụ sinh hoạt sản xuất và kinh doanh của nhân dân. 1.4. Công tác quy hoạch được quan tâm, hạ tầng được đầu tư đồng bộ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và làm thay đổi diện mạo của nông thôn.

Thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả quy hoạch, sử dụng đất giai đoạn 2011 – 2020 và quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới đến năm 2020 góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, từng bước hoàn thiện và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới.

Lĩnh vực xây dựng cơ bản tiếp tục được quan tâm đầu tư như: Hệ thống trạm bơm, kênh mương, trường học, sân vận động, chỉnh trang công sở, hệ thống truyền thanh của xã và thôn.

1.5. Các thành phần kinh tế tiếp tục phát triển góp phần phát triển kinh tế, đảm bảo ổn định xã hội

Thực hiện quản lý thu chi ngân sách theo Luật đảm bảo chi tiết kiệm có hiệu quả. đáp ứng nhu cầu hoạt động thườngxuyên và đầu tư xây dựng hạ tầng thiết yếu của địa phương trong xây dựng NTM và hỗ trợ các mô hình sản xuất. Tổng thu ngân sách giai đoạn 2015 – 2019 đạt 30.6 tỷ đồng, tăng 64% so với giai đoạn 2010 – 2015.

Tổ chức tốt các hoạt động tín dụng, tạo điều kiện cho nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Đến nay, tổng dư nợ ngân hàng toàn xã là 28,5 tỷ đồng. Trong đó: Ngân hàng chính sách 14,5 tỷ đồng, Ngân hàng NN&PTNT14 tỷ đồng.

Hoạt động của HTXDVNN đã làm tốt chức năng dịch vụ, phục vụ sản xuất, góp phần tích cực vào việc chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cơ cấu cây trồng, thực hiện chuyển giao khoa học kỹ thuật giống, vật tư kỹ thuật cho sản xuất đạt hiệu quả cao.

1.6. Công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường.

Công tác quản lý tài nguyên được chỉ đạo thực hiện đảm bảo đúng quy định của pháp luật, lập quy hoạch tái định cư cho các hộ thực hiện dự án giải phóng mặt bằng tuyến cao tốc Bắc - Nam đi qua địa bàn xã, quy hoạch vùng xã năm 2025 tầm nhìn sau năm 2030; quy hoạch phát triển khu dân cư mới đường Bà Triệu thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật, tình trạng lấn chiếm lòng lề đường đất đai được xử lý kịp thời. Thực hiện việc cấp đổi, cấp mới, chuyển nhượng tặng, cho giấy CNQSD cho 1273 hộ tăng 56 hộ so với nhiệm kỳ 2015-2020.

Tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 05 của Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác BVMT đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Hiện tại trên địa bàn xã đã thực hiện tốt công tác thu gom rác thải sinh hoạt đến 100% hộ dân, thu gom rác thải, vỏ thuốc BVTV trên đồng ruộng, thường xuyên kiểm tra, giám sát đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh và các hộ chăn nuôi trogn thực hiện BVMT, các ngành đoàn thể phối hợp các thôn tuyên truyền xây dựng các công trình nước sinh hoạt và nhà tiêu hợp vệ sinh, đến nay có 95% số hộ dùng nước hợp vệ sinh đạt mục tiêu đại hội, tăng 10 % so với đầu nhiệm kỳ, 85% số hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt mục tiêu đại hội. tăng 22 % so với đầu nhiệm kỳ. Nhìn chung công tác BVMT trên địa bàn luôn được quan tâm, đảm bảo góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân và môi trường sinh thái.

1.7. Xây dựng nông thôn mới, xây dựng xã đạt tiêu chí xã an toàn thực phẩm.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát và dân hưởng thụ”, tổ chức thực hiện có hiệu quả Pháp lệnh số 34 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, huy động được sức mạnh trong nhân dân, tranh thủ tối đa sự lãnh đạo, hỗ trợ của Huyện, Tỉnh, đến nay xã đạt 18/19 tiêu chí, phấn đấu đến 30/6/2020 hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị cấp trên thẩm định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy; Quyết định số 347/QĐ-UBND của UBND huyện về kế hoạch xây dựng xã, thị trấn đạt tiêu chí an toàn thực phẩm trên địa bàn Tỉnh, Huyện đến năm 2020, Ban chấp hành Đảng bộ đã tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện, làm tốt công tác tuyên truyền với nhiều hình thức, nhằm phổ biến kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm cho nhân dân, hướng dẫn các hộ sản xuất, kinh doanh thực hiện các quy định về xác nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, hoàn thiện mô hình chuỗi an toàn thực phẩm, được nhân dân đồng tình hưởng ứng, nâng cao được trách nhiệm của người sản xuất, niềm tin của người tiêu dùng; tháng 8/2019 đã được UBND tỉnh thẩm định và công nhận xã đạt tiêu chí xã an ATTP

2. Văn hoá - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao.

2.1. Hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục thể thao.

Hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục thể thao ngày càng phát triển đa dạng, phong phú, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ” Đến nay, 100% thôn, làng đã rà soát, điều chỉnh, bổ sung hương ước, quy ước và được UBND huyện phê duyệt. Nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội được quán triệt thực hiện nghiêm túc, 2/3 trường được công nhận đạt cơ quan có đời sống văn hóa tốt; 6/7 làng đạt danh hiệu làng văn hóa.Tỷ lệ gia đình được công nhận gia đình văn hóa đến năm 2019 đạt 93%, tăng 13% so với năm 2015, vượt 6% so với nghị quyết đại hội.

Tổ chức lễ hội Đn mưng, đền Bà Triệu và một số nghi lễ ở cộng đồng dân cư theo tinh thần Nghị quyết 07-NQ/HU của BCH đảng bộ huyện, lễ hội Đền Mưng tục hát chèo thờ được công nhận là nền văn hóa phi vật thể Quốc Gia.

Phong trào rèn luyện thể dục thể thao ngày càng phát triển, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia như bóng bàn, cầu lông, bóng chuyền hơi, bóng đá, đi bộ, thể dục dưỡng sinh... Hầu hết các làng đều có sân sân cầu lông, bóng chuyền phục vụ các hoạt động thể dục thể thao cho các tầng lớp nhân dân từ thiếu niên đến người cao tuổi. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao luôn diễn ra thường xuyên, đặc biệt là các ngày lễ lớn trong năm, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, tăng cường kết nối giao lưu đoàn kết giữa các thôn, các làng và các khu dân cư.

2.2. Về giáo dục và đào tạo:

Trong nhiệm kỳ qua Đảng bộ và nhân dân đã tập trung nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất các trường; đến nay xã có 2/3 trường học đạt chuẩn quốc gia; Chất lượng dạy và học tiếp tục được nâng cao, sỹ số học sinh được duy trì; đạt chuẩn phổ cập giáo dục đúng độ tuổi; Trình độ chuyên môn đội ngũ cán bộ giáo viên 100% đạt chuẩn, trên chuẩn; tỷ lệ lên lớp, tốt nghiệp ngày càng tăng; trong 5 năm qua có 82 em học sinh đậu vào các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp. Chất lượng giáo dục mũi nhọn, giáo dục đại trà được chú trọng, nhiều giáo viên, học sinh đạt giải cấp huyện, cấp tỉnh; phân loại chất lượng học sinh hàng năm có 19,2% học sinh giỏi; có 40,2% học sinh khá.

Công tác khuyến học, khuyến tài luôn được cấp uỷ, chính quyền quan tâm, đa số gia đình, dòng họ, làng, nhà trường đều có quỹ khuyến học khuyến tài. Toàn xã hiện có 7 dòng họ khuyến học. Trung bình mỗi năm xã đã kết hợp với thôn và các dòng họ trao thưởng khuyến học với tổng kinh phí trên 50 triệu đồng.

Trung tâm học tập cộng đồng đã tổ chức được 42 lớp bồi dưỡng kiến thức về kinh tế, chính trị, quân sự, chuyển giao khoa học công nghệ cho 3.541 lượt người tham gia, vận động chùa Linh Sơn thưởng cho học sinh giỏi và học sinh vượt khó trị giá 37.500.000 đồng và 300 gói quà, đèn lồng cho các cháu vào dịp tết trung thu, được huyện xếp loại tốt và công nhận danh hiệu học tập cộng đồng cấp xã, hoàn thành chỉ tiêu đại hội, từng bước thực hiện tốt chủ trương xây dựng xã hội học tập.

2.3. Y tế và dân số kế hoạch hóa gia đình.

Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân, đội ngũ cán bộ y tế luôn nhiệt tình, thường xuyên tư vấn sức khỏe cho nhân dân, thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia như tiêm chủng mở rộng cho trẻ sơ sinh và phụ nữ mang thai đạt 100%, chương trình chống suy dinh dưỡng; 100% trẻ em trong độ tuổi đều được uống Vitamin A và được tiêm chủng đầy đủ vacxin phòng các bệnh truyền nhiễm. Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi là 11% giảm 5% so với đầu nhiệm kỳ. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường gắn với công tác phòng dịch, không để dịch bệnh lớn xảy ra. Xã được công nhận xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế năm 2017

Dân số, kế hoạch hóa gia đình, được đội cộng tác viên tích cực tuyên truyền về dân số, kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc sức khỏe sinh sản; Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ở mức 0,6 % Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 85,43% vượt chỉ tiêu đại hội.

2.4. Thực hiện chính sách xã hội, giải quyết việc làm; phòng chống tệ nạn xã hội được quan tâm chỉ đạo.

Các chế độ chính sách được thực hiện đầy đủ, kịp thời đúng đối tượng. Tổ chức rà soát, xét duyệt các đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định nghiêm túc, đúng đối tượng, công khai, tạo được niềm tin trong nhân dân. Thực hiện giải quyết chế độ chính sách cho 512 đối tượng dân công hỏa tuyến theo Quyết định số 49/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Thực hiện hỗ trợ nhà ở cho 65 đối tượng (100%) người có công với cách mạng, với số tiền là 1,9 tỷ đồng theo Quyết định số 22/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ.

Các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, nhân đạo, từ thiện được triển khai sâu rộng, nhân dân tích cực hưởng ứng. Tổ chức thăm hỏi tặng quà nhân ngày lễ, tết, động viên kịp thời các đối tượng chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 3.556 suất quà số tiền trên 576 triệu đồng

Công tác giảm nghèo bền vững luôn được chú trọng, người nghèo được vay vốn, tạo việc làm tăng thu nhập. Các tổ chức như: Mặt trận tổ quốc; Hội Phụ nữ, Nông dân, Cựu chiến binh vận động nhân dân ủng hộ quỹ vì người nghèo, với số kinh phí trên 100 triệu đồng. Tiếp nhận triển khai dự án giảm nghèo bền vững của Tỉnh và bò sinh kế của Hội bảo trợ tàn trật trẻ mồ côi tỉnh 40 con bò với tổng số kinh phí trên 450 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều giảm từ 13,4% năm 2016 xuống còn 1,24% năm 2020, giảm 8,36% so với năm 2015, vượt 2,06% so với nghị quyết đại hội, hộ cận nghèo 7,45% giảm 16,95% so với năm 2015.

Mở 02 lớp học nghề cho hơn 100 chị em phụ nữ gồm nghề chao đèn lồng, mây tre đan duy trì nghề cho hơn 40 lao động có việc làm thường xuyên có thu nhập từ 1 triệu – 2 triệu đồng/tháng. Tỷ lệ lao động qua đào tạo là 65%.

Công tác phòng chống các tệ nạn xã hội luôn được quan tâm chỉ đạo, trong những năm qua trên địa bàn xã được đảm bảo không phát sinh các tệ nạn xã hội

3. Quốc phòng được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo;

3.1. Về Quốc phòng, quân sự địa phương:

Hằng năm BCH Đảng bộ đều ban hành các Nghị quyết chuyên đề về công tác Quốc phòng. Tất cả lực lượng dân quân, quân dự bị động viên được huấn luyện, bổ sung thường xuyên, tổ chức và thực hiện tốt công tác diễn tập xử lý tình huống phòng chống gây rối bạo loạn, PCTT&TKCN, duy trì tốt lực lượng sẵn sàng chiến đấu. Trong 5 năm qua đã có 21 thanh niên lên đường nhập ngũ, bảo vệ tổ quốc, hoàn thành chỉ tiêu huyện giao.

Các chính sách hậu phương quân đội được triển khai thực hiện chặt chẽ, bảo đảm dân chủ, công khai.

3.2. Công tác an ninh:

Công tác an ninh luôn được BCH quan tâm chỉ đạo, hằng năm đều ban hành Nghị quyết chuyên đề về công tác an ninh, trật tự, đội ngũ công an viên, tổ an ninh xã hội, an ninh trật tự được kiện toàn, củng cố từ đó nâng cao được chất lượng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện tốt Đề án 375 của UBND tỉnh Thanh Hóa về củng cố tổ chức Ban chỉ đạo an ninh trật tự và các mô hình dòng họ tự quản tại cơ sở. Trong 5 năm qua trên địa bàn xảy ra 25 vụ vi phạm, giảm 8 vụ so với nhiệm kỳ 2010- 2015. Công tác quản lý hộ tịch, hộ khẩu, quản lý cháy, nổ, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được quan tâm, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn hội trên địa bàn được giữ vững.

Người tốt, việc tốt

Dự báo thời tiết Thanh Hóa