Truy cập

Hôm nay:
14
Hôm qua:
113
Tuần này:
127
Tháng này:
1434
Tất cả:
148926

Ý kiến thăm dò

XÃ TRUNG THÀNH HOÀN THÀNH 19 TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI

Ngày 19/12/2020 00:00:00

Ngày 18/12/2020, đoàn thẩm định xã đạt chuẩn NTM tỉnh do đồng chí Trần Đức Năng, Phó chánh văn phòng điều phối NTM tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành thẩm định xã NTM năm 2020 tại 03 xã Trung Chính. Trung Thành và Thăng Bình. Cùng đi có các thành viên Ban chỉ đạo NTM tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành liên quan cấp tỉnh.

Phía huyện Nông Cống có các đồng chí: Nguyễn Quốc Tiến – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện; Lê Xuân Hùng – Phó bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Lợi Đức – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND huyện, Chánh văn phòng điều phối NTM huyện và các thành viên Văn phòng điều phối NTM huyện.

Trước khi tổ chức thảo luận tại hội trường UBND huyện, đoàn thẩm tra của tỉnh đã đi kiểm tra một số tuyến đường giao thông trọng điểm, các nhà văn hóa thôn, các làng nghề tại 03 xã Trung Chính, Trung Thành, Thăng Bình. Qua kiểm tra, đoàn đánh giá cao sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng các tầng lớp nhân dân ở các địa phương và bày tỏ niềm vui mừng trước sự đổi thay của các xã. Đặc biệt, hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, ngành nghề phát triển, bộ mặt nông thôn đổi mới, nhân dân phấn khởi chung tay xây dựng NTM.

Tại hội nghị, đoàn đã nghe 03 xã báo cáo tóm tắt quá trình và kết quả thực hiện xây dựng NTM tại các địa phương. Trong xây dựng NTM, tổng nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của xã Trung Chính là 302 tỷ 031 triệu đồng; xã Trung Thành trên 125 tỷ đồng; xã Thăng Bình 225 tỷ 275 triệu đồng.

Tiếp đó, đoàn nghe đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND huyện, Chánh văn phòng điều phối xây dựng NTM huyện báo cáo kết quả thẩm tra các tiêu chí xây dựng NTM của huyện tại 03 xã trên. Trong quá trình xây dựng NTM, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhất là huy động các nguồn lực để hoàn thiện kết cấu hạ tầng, song được sự quan tâm, chỉ đạo và hướng dẫn của các cấp, các ngành, đoàn thể cùng sự đoàn kết thống nhất, sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và sự đồng thuận của mọi tầng lớp nhân dân, đến nay, 03 xã Trung Chính, Trung Thành, Thăng Bình đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM, đạt 100%.

Trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ, kiểm tra thực tế tại các xã, đã có 08 ý kiến, góp ý của các sở ban, ngành cấp tỉnh về một số vấn đề thuộc các lĩnh vực, đó là: các xã cần làm tốt hơn nữa công tác vệ sinh môi trường bằng cách phân loại, xử lý rác thải tại nguồn; quy hoạch phù hợp khu nghĩa trang; đầu tư hệ thống nước sạch. Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Chặt chẽ trong công tác quản lý chợ và các cơ sở chế biến thực phẩm; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về ATTP. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

Tại hội nghị, thành viên đoàn thẩm định đã tiến hành bỏ phiếu thẩm định cho 03 xã đề nghị thẩm định NTM đợt này. Kết qủa bỏ phiếu thẩm định, ba xã Trung Chính, Trung Thành, Thăng Bình có 20/20 số phiếu đồng ý, bằng 100% số phiếu của Hội đồng thẩm định nông thôn mới tỉnh Thanh Hoá công nhận 03 xã đạt 19/19 tiêu chí theo bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Đức Năng, Phó chánh văn phòng điều phối NTM tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực của 03 xã Trung Chính, Trung Thành, Thăng Bình trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Đồng chí nhấn mạnh, xây dựng NTM là nhiệm vụ chính trị lâu dài. Để các xã tiếp tục phát triển nhanh và vững chắc, các địa phương cần chú trọng hoàn thiện những tiêu chí đã đạt; duy trì và tăng cường bền vững sự hài lòng của người dân; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tự giác, chủ động xây dựng nông thôn mới; thường xuyên trau dồi, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; nâng cao hiệu lực, hiệu quả đường lối chỉ đạo của cấp uỷ - chính quyền địa phương trong lãnh đạo xây dựng nông thôn mới.

XÃ TRUNG THÀNH HOÀN THÀNH 19 TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI

Đăng lúc: 19/12/2020 00:00:00 (GMT+7)

Ngày 18/12/2020, đoàn thẩm định xã đạt chuẩn NTM tỉnh do đồng chí Trần Đức Năng, Phó chánh văn phòng điều phối NTM tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành thẩm định xã NTM năm 2020 tại 03 xã Trung Chính. Trung Thành và Thăng Bình. Cùng đi có các thành viên Ban chỉ đạo NTM tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành liên quan cấp tỉnh.

Phía huyện Nông Cống có các đồng chí: Nguyễn Quốc Tiến – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện; Lê Xuân Hùng – Phó bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Lợi Đức – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND huyện, Chánh văn phòng điều phối NTM huyện và các thành viên Văn phòng điều phối NTM huyện.

Trước khi tổ chức thảo luận tại hội trường UBND huyện, đoàn thẩm tra của tỉnh đã đi kiểm tra một số tuyến đường giao thông trọng điểm, các nhà văn hóa thôn, các làng nghề tại 03 xã Trung Chính, Trung Thành, Thăng Bình. Qua kiểm tra, đoàn đánh giá cao sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng các tầng lớp nhân dân ở các địa phương và bày tỏ niềm vui mừng trước sự đổi thay của các xã. Đặc biệt, hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, ngành nghề phát triển, bộ mặt nông thôn đổi mới, nhân dân phấn khởi chung tay xây dựng NTM.

Tại hội nghị, đoàn đã nghe 03 xã báo cáo tóm tắt quá trình và kết quả thực hiện xây dựng NTM tại các địa phương. Trong xây dựng NTM, tổng nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của xã Trung Chính là 302 tỷ 031 triệu đồng; xã Trung Thành trên 125 tỷ đồng; xã Thăng Bình 225 tỷ 275 triệu đồng.

Tiếp đó, đoàn nghe đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND huyện, Chánh văn phòng điều phối xây dựng NTM huyện báo cáo kết quả thẩm tra các tiêu chí xây dựng NTM của huyện tại 03 xã trên. Trong quá trình xây dựng NTM, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhất là huy động các nguồn lực để hoàn thiện kết cấu hạ tầng, song được sự quan tâm, chỉ đạo và hướng dẫn của các cấp, các ngành, đoàn thể cùng sự đoàn kết thống nhất, sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và sự đồng thuận của mọi tầng lớp nhân dân, đến nay, 03 xã Trung Chính, Trung Thành, Thăng Bình đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM, đạt 100%.

Trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ, kiểm tra thực tế tại các xã, đã có 08 ý kiến, góp ý của các sở ban, ngành cấp tỉnh về một số vấn đề thuộc các lĩnh vực, đó là: các xã cần làm tốt hơn nữa công tác vệ sinh môi trường bằng cách phân loại, xử lý rác thải tại nguồn; quy hoạch phù hợp khu nghĩa trang; đầu tư hệ thống nước sạch. Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Chặt chẽ trong công tác quản lý chợ và các cơ sở chế biến thực phẩm; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về ATTP. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

Tại hội nghị, thành viên đoàn thẩm định đã tiến hành bỏ phiếu thẩm định cho 03 xã đề nghị thẩm định NTM đợt này. Kết qủa bỏ phiếu thẩm định, ba xã Trung Chính, Trung Thành, Thăng Bình có 20/20 số phiếu đồng ý, bằng 100% số phiếu của Hội đồng thẩm định nông thôn mới tỉnh Thanh Hoá công nhận 03 xã đạt 19/19 tiêu chí theo bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Đức Năng, Phó chánh văn phòng điều phối NTM tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực của 03 xã Trung Chính, Trung Thành, Thăng Bình trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Đồng chí nhấn mạnh, xây dựng NTM là nhiệm vụ chính trị lâu dài. Để các xã tiếp tục phát triển nhanh và vững chắc, các địa phương cần chú trọng hoàn thiện những tiêu chí đã đạt; duy trì và tăng cường bền vững sự hài lòng của người dân; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tự giác, chủ động xây dựng nông thôn mới; thường xuyên trau dồi, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; nâng cao hiệu lực, hiệu quả đường lối chỉ đạo của cấp uỷ - chính quyền địa phương trong lãnh đạo xây dựng nông thôn mới.

Người tốt, việc tốt

Dự báo thời tiết Thanh Hóa