Truy cập

Hôm nay:
45
Hôm qua:
47
Tuần này:
324
Tháng này:
1951
Tất cả:
143296

Ý kiến thăm dò

Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính - Cấp xã, phường
STTTên thủ tụcMã số hồ sơ trên cổng DVCLĩnh vựcMức độTải về
201Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân1.004873.000.00.00.H56Tư pháp, hộ tịch2
202Thủ tục đăng ký lại khai sinh1.004884.000.00.00.H56Tư pháp, hộ tịch2
203Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân1.004772.000.00.00.H56Tư pháp, hộ tịch2
204Thủ tục đăng ký lại kết hôn1.004746.000.00.00.H56Tư pháp, hộ tịch2
205Đăng ký lại khai tử1.005461.000.00.00.H56Tư pháp, hộ tịch2
206Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi2.001023.000.00.00.H56Tư pháp, hộ tịch2
207Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi2.001023.000.00.00.H56Tư pháp, hộ tịch2
208Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc2.000908.000.00.00.H56chứng thực2
209Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận2.000815.000.00.00.H56chứng thực2
210Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)2.000884.000.00.00.H56chứng thực2
211Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch2.000913.000.00.00.H56chứng thực1
212Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch2.000927.000.00.00.H56chứng thực2
213Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực2.000942.000.00.00.H56chứng thực2
214Thủ tục chứng thực di chúc2.001019.000.00.00.H56chứng thực2
215Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản2.001016.000.00.00.H56chứng thực2
216Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở2.001406.000.00.00.H56chứng thực2
217Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở2.001009.000.00.00.H56chứng thực2
218Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở2.001035.000.00.00.H56chứng thực2
219Thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác2.002228Bộ thủ tục chính2
220Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa1.008004Bộ thủ tục chính2
221Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi2.001023.000.00.00.H56Bộ thủ tục chính2
222Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã2.000184.000.00.00.H561

Người tốt, việc tốt

Dự báo thời tiết Thanh Hóa