Truy cập

Hôm nay:
42
Hôm qua:
47
Tuần này:
321
Tháng này:
1948
Tất cả:
143293

Ý kiến thăm dò

Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính - Cấp xã, phường
STTTên thủ tụcMã số hồ sơ trên cổng DVCLĩnh vựcMức độTải về
126Thủ tục công nhận Hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi; Chi hội nông dân tổ chức phong trào giỏi cấp xã1.007.922thi đua - khen thưởng2
127Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị1.000775.000.00.00.H56thi đua - khen thưởng2
128Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề2.000346.000.00.00.H56thi đua - khen thưởng2
129Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất2.000337.000.00.00.H56thi đua - khen thưởng2
130Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình1.000748.000.00.00.H56thi đua - khen thưởng2
131Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến2.000305.000.00.00.H56thi đua - khen thưởng2
132Thủ tục công nhận Danh hiệu Gia đình kiểu mẫu.1.007.067thi đua - khen thưởng2
133Thủ tục công nhận Danh hiệu Công dân kiểu mẫu thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp xã, tỉnh Thanh Hóa1.007.069thi đua - khen thưởng2
134Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản1.005440.000.00.00.H56thư viện2
135Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện)2.001621.000.00.00.H56thủy lợi2
136Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã1.003446.000.00.00.H56thủy lợi2
137Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã1.003440.000.00.00.H56thủy lợi2
138Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em1.004944.000.00.00.H56trẻ em2
139Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em1.004941.000.00.00.H56trẻ em2
140Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em2.001944.000.00.00.H56trẻ em2
141Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em1.004946.000.00.00.H56trẻ em2
142Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt2.001947.000.00.00.H56trẻ em2
143Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã1.003622.000.00.00.H56văn hóa cơ sở1
144Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm1.000954.000.00.00.H56văn hóa cơ sở2
145Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa1.001120.000.00.00.H56văn hóa cơ sở2
146Thủ tục xử lý đơn tại cấp xã2.001801.000.00.00.H56xử lý đơn thư2
147thủ tục tiếp công dân tại cấp xã2.001909.000.00.00.H56tiếp công dân2
148Thủ tục giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương1.001257.000.00.00.H56người có công2
149Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ2.001382.000.00.00.H56người có công2
150Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi1.003337.000.00.00.H56người có công2

Người tốt, việc tốt

Dự báo thời tiết Thanh Hóa