Truy cập

Hôm nay:
41
Hôm qua:
47
Tuần này:
320
Tháng này:
1947
Tất cả:
143292

Ý kiến thăm dò

Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính - Cấp xã, phường
STTTên thủ tụcMã số hồ sơ trên cổng DVCLĩnh vựcMức độTải về
101Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại1.003274.000.00.00.H56Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn2
102Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương (cấp xã)1.003596.000.00.00.H56nông nghiệp2
103Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật2.001457.000.00.00.H56Phổ biến giáo dục pháp luật2
104Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật2.001449.000.00.00.H56Phổ biến giáo dục pháp luật2
105Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải2.000424.000.00.00.H56Phổ biến giáo dục pháp luật2
106Thủ tục công nhận hòa giải viên2.000373.000.00.00.H56Phổ biến giáo dục pháp luật2
107Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải2.000333.000.00.00.H56Phổ biến giáo dục pháp luật2
108Thủ tục thôi làm hòa giải viên (cấp xã)2.000930.000.00.00.H56Phổ biến giáo dục pháp luật2
109Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên2.002080.000.00.00.H56Phổ biến giáo dục pháp luật2
110Thủ tục Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình1.000132.000.00.00.H56Phòng, chống tệ nạn xã hội2
111Thủ tục Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng1.003521.000.00.00.H56Phòng, chống tệ nạn xã hội2
112Thủ tục Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân2.001661.000.00.00.H56Phòng, chống tệ nạn xã hội2
113thủ tục công khai bản kê khai tài sản, thu nhập2.001907.000.00.00.H56Phòng, chống tham nhũng2
114thủ tục xác minh tài sản, thu nhập2.001905.000.00.00.H56Phòng, chống tham nhũng2
115Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình2.001798.000.00.00.H56Phòng, chống tham nhũng2
116Thủ tục thực hiện việc giải trình2.001797.000.00.00.H56Phòng, chống tham nhũng2
117Thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản thu nhập2.001790.000.00.00.H56Phòng, chống tham nhũng2
118Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu2.002163.000.00.00.H56Phòng, chống thiên tai2
119Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh2.002162.000.00.00.H56Phòng, chống thiên tai2
120Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai2.002161.000.00.00.H56Phòng, chống thiên tai2
121Đăng ký khai thác nước dưới đất (TTHC cấp huyện)1.001662.000.00.00.H56Tài nguyên nước2
122Thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác2.002228.000.00.00.H56Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác2
123Thông báo thay đổi tổ hợp tác2.002227.000.00.00.H56Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác2
124Thông báo thành lập tổ hợp tác2.002226.000.00.00.H56Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác2
125Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở2.000794.000.00.00.H56thể dục thể thao2

Người tốt, việc tốt

Dự báo thời tiết Thanh Hóa